Een lokaal referendum en tien jaar extra voor de klimaatdoelen: dit zijn de plannen van de coalitie

Het coalitieakkoord in De Ronde Venen is vandaag gepresenteerd. Collegepartijen Ronde Venen Belang, D66 en VVD zijn uiteraard enthousiast. De oppositie spreekt van een ‘ambitieloos’ plan. 

Het coalitieakkoord heeft de titel ‘In het hart’ gekregen. “We hebben hart voor alle inwoners en ondernemers en werken vanuit die gedachte”, licht Ronde Venen Belang-partijleider Maarten van der Greft toe.

De afgelopen weken hebben de drie coalitiepartijen veel overlegd. Daarnaast spraken zij ook met de andere politieke partijen om te horen wat zij graag op de agenda wilden zetten. Dat past bij de open bestuurscultuur die de coalitie voor ogen heeft, benadrukt Van der Greft.

Het is een coalitieakkoord op grote lijnen geworden, zegt Van der Greft. Er is aandacht voor grote thema’s als wonen, veiligheid, duurzaamheid, economie en mobiliteit. Maar ook nieuwe onderwerpen komen aan bod: zoals inclusie en een kunst & cultuurplan.

De knop om

Er zijn vier wethouders voorgedragen. Ronde Venen Belang is met tien zetels veruit de grootste partij en levert dan ook twee wethouders. Fractievoorzitter Maarten van der Greft is daar één van. Voor de verkiezingen hield hij vragen over een eventueel wethouderschap af. “Eerst maar eens de uitslag afwachten”, zei hij toen.

Tijdens de verkiezingsnacht ‘ging de knop om’, vertelt Van der Greft tijdens de presentatie van het coalitieakkoord. Hij kreeg een overweldigend aantal stemmen. “Als de kiezer zo duidelijk heeft gekozen is het bijna een verplichting.” Hij kijkt met name uit naar het betrekken van inwoners bij de besluitvorming. Van der Greft wordt de wethouder Inwonersparticipatie, Sociaal Domein en Openbare Ruimte.

De verkiezingsslogan ‘Jij mag het zeggen’ wil Ronde Venen Belang gelijk waarmaken. Dus krijgen inwoners de mogelijkheid een referendum aan te vragen bij de gemeente. Volgend jaar zullen mensen uit De Ronde Venen voor het eerst naar hun mening worden gevraagd; er komt een referendum over de vraag of er een nieuw gemeentehuis moet komen of dat het huidige pand gerenoveerd moet worden.

Nieuwe wethouders

Daarnaast heeft Ronde Venen Belang gekozen voor een buitenstaander als tweede wethouder. Huib Zevenhuizen woont in Vianen en was tijdens de vorige bestuursperiode de VVD-wethouder in de gemeente Vijfheerenlanden. Zevenhuizen blijft in Vianen wonen, verhuizen was voor Ronde Venen Belang geen vereiste.

[prepr_photo 63f82651-d3aa-4680-b478-a283668751bd]

Net als toen wordt Zevenhuizen nu wethouder ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Ronde Venen Belang licht toe dat zij bewust hebben gekozen voor een vakwethouder met bestuurservaring. “Wonen is een zware portefeuille waar we inhoudelijke kennis goed kunnen gebruiken.” Ook gaat hij zich inzetten op het Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen, dat al meer dan tien jaar in de maak is. In het coalitieakkoord staat dat het bestemmingsplan dit jaar nog wordt vastgesteld.

De derde nieuwe wethouder is Anja Vijselaar namens de VVD. Vijselaar heeft ruim dertig jaar ervaring in het bedrijfsleven. Zij wordt de wethouder Financiën, Economie en Mobiliteit.

De enige wethouder die blijft zitten is Cees van Uden van D66. Hij blijft wethouder Sociaal Domein, Organisatie en Duurzaamheid. Die laatste portefeuille zal er de komende vier jaar anders uitzien.

Klimaatambities bijgesteld

Opvallend aan het coalitieakkoord is dat de klimaatambitie is bijgesteld. Tot nu toe had de gemeente het doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat is nu verlegd naar 2050.

In het verkiezingsprogramma streed D66 nog voor klimaatneutraal in 2040. Dat is “een kostbare maar simpelweg noodzakelijke investering in onze toekomst” stond in het programma. Toch is er nu tien extra jaar uitgetrokken om die doelen te behalen.

“Natuurlijk had ik liever gezien dat we in 2040 klimaatneutraal zijn,” reageert Van Uden. “Maar we leven in een wereld met andere partijen”. Ook landelijk is D66 overstag gegaan, zegt Van Uden. “En klimaatneutraal in 2050 is nog altijd erg ambitieus, benadrukt hij.

‘Ambitie met tien jaar achteruit gegaan’

Wat vinden de oppositiepartijen van het nieuwe coalitieakkoord? Twee onderwerpen vallen op: duurzaamheid en wonen.

PvdA/GroenLinks is blij dat het actieplan inclusieve gemeente en het Regenboogstembusakkoord zijn opgenomen in het coalitieakkoord. Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Hier hebben we hard voor gestreden.”

Ook de open houding die de coalitie heeft wordt goed ontvangen. De intentie tot goede bestuurscultuur is duidelijk, ziet Kroon. Zo ziet hij een aantal ingebrachte punten terugkomen in het coalitieakkoord.

Echter zijn dit met name kleine punten, zegt Kroon. Op de grote thema’s mist het juist aan ambitie, volgens Kroon. Op het gebied van duurzaamheid “voelt het alsof we meer achterover gaan hangen”. De keuze om pas in 2050 klimaatneutraal te zijn vindt hij dan ook teleurstellend. “De ambitie is met tien jaar achteruit gegaan, terwijl de urgentie alleen maar hoger is geworden.”

Ook het nieuwe afvalbeleid noemen zij teleurstellend. Het plan om Diftar in te voeren is van tafel. Nieuwe afvalambities zijn er volgens Kroon niet: daarmee is nu “geen enkele impuls om beter te gaan scheiden”.

[prepr_photo 82e722e9-7df8-460c-a051-e9f2d5ad25e8]

‘De inwoner de dupe’

Op het gebied van wonen overheerst eveneens teleurstelling. “De ambitie voor betaalbaar wonen blijft hetzelfde”, zegt Kroon. Mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning zijn hier te weinig mee geholpen, vindt hij.

Rein Kroon van het CDA sluit zich daarbij aan. “Dit is een ambitieloos akkoord”, laat hij weten. “Ik denk dat veel mensen juist op een lokale partij hebben gestemd in de hoop dat zij meer gedaan krijgen op het gebied van wonen. Maar dat is niet gebeurd.”

Kroon, die tot volgende week wethouder wonen is, is teleurgesteld. Hij zegt dat één van de speerpunten die hij had ingediend was dat elk bouwproject ten minste 30% betaalbare koopwoningen bevat. In het akkoord is het bij de huidige 15% gebleven. Kroon noemt dat een gemiste kans. “De enige die hier de dupe van is, is onze inwoner. Dat is echt treurig.”

Alle partijen krijgen donderdag 2 juni de gelegenheid om het coalitieakkoord te bespreken. De gemeenteraad wordt dan gevraagd het akkoord vast te stellen en de kandidaat-wethouders te benoemen. GemeenteNieuwscdacoalitiecoalitieakkoordcolleged66gemeenteraadsverkiezingenpvda/groenlinksronde venen belangverkiezingenvvdwethouders


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×