College b&w ontevreden over voorstellen provincie over n201

De Ronde Venen – Het Rondeveense college van burgemeester en wethouders is niet tevreden over de maatregelen die de provincie Utrecht wil treffen om de veiligheid op en de leefbaarheid rond de N201 te verbeteren. In een brief aan het provinciebestuur vraagt het college zich af of de maatregelen voldoende zijn om de situatie te verbeteren. Volgens de gemeente kan en moet het anders. Het college vraagt de provincie hier op korte termijn samen over na te denken en tot die tijd geen besluiten te nemen.

De N201 is een bron van grote zorg voor de gemeente. Op de weg hebben zich de afgelopen jaren teveel ongevallen voorgedaan, waarvan een aantal met dodelijke afloop. Ook staat de bereikbaarheid en de leefbaarheid van met name Vinkeveen en Mijdrecht onder druk, zeker met de plannen om in de toekomst 4.800 woningen te bouwen in de gemeente.

De provincie Utrecht heeft kortgeleden een aantal maatregelen voorgesteld om veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren. Deze maatregelen zijn aanmerkelijk soberder dan de provincie eerder voorstelde. Zo is onder andere het strekken van de bocht bij Mijdrecht en de aanleg van meerdere ongelijkvloerse kruisingen, waar fietsers veilig de N201 kunnen oversteken, uit de plannen gehaald. Ook is niet duidelijk hoe de leefbaarheid van Mijdrecht en Vinkeveen wordt verbeterd.

Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): ,,Het huidige maatregelenpakket is een zeer uitgeklede versie van eerder besproken plannen van de provincie. Als college hebben we hier grote zorgen over. Opvallend is dat het strekken van de bocht bij Mijdrecht is verdwenen. De provincie stelt nu voor de bocht slechts iets aan te passen, maar het is de vraag of de huidige file op Hofland daarmee verdwijnt. In onze ogen is dit geen duurzame verbetering. Ook maatregelen die een grote bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid zijn geschrapt, zoals de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen”.

In een brief aan Gedeputeerde Staten waarmee het college reageert op de provinciale plannen, stelt het voor om samen op te trekken om de problemen rond de N201 op te pakken, en oplossingen voor deze weg te combineren met groeiambities die de gemeente heeft op het gebied van woningbouw en het uitbreiden van het bedrijventerrein.

Wethouder Vijselaar: ,,We zetten in op een toekomstbestendige N201, een weg die veilig is, die zorgt voor een goede bereikbaarheid van onze gemeente en die de leefbaarheid niet aantast. Daarom willen we zo snel mogelijk met de provincie om de tafel om te bespreken hoe we dat bereiken. Daarnaast dringen we aan om op korte termijn gezamenlijk alle noodzakelijke maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid van de N201 verbeteren. Het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers moet drastisch naar beneden”.EconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenaangepaste plannen n201afritten n201 vinkeveenEconomiegemeente de ronde venenleefbaarheidMijdrechtmobiliteitn201plannen n201provincie utrechtrtv ronde venensnijdt in plannen n201strekken bocht n201 bij mijdrechtverkeersveiligheidvinkeveenwethouder anja vijselaar

Meer in dossier aangepaste plannen n201

Meer in dossier aangepaste plannen n201


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×