Dorpshuizen en veenweidebad in problemen door energieprijzen

De Ronde Venen – De Willisstee in Wilnis, De Boei in Vinkeveen en het Veenweidebad in Mijdrecht zijn in acute problemen gekomen door de stijging van de energietarieven. Dit blijkt uit een raadsinformatiebrief die tijdens de politieke commissie vorige week donderdag werd besproken.

De nood bij de beide dorpshuizen was inmiddels zo hoog opgelopen dat gevreesd moest worden voor de continuïteit. De besturen van de dorpshuizen hebben daarom bij de gemeente aangeklopt voor noodhulp. Het college van B&W heeft beide dorpshuizen ieder eenmalig € 50.000 ter beschikking gesteld. Met deze noodsteun is het voor de besturen van de dorpshuizen ook weer mogelijk de afsluiting van de douches terug te draaien.

Voor wat betreft de andere dorpshuizen in de gemeente, De Springbok in De Hoef en De Vijf Bogen in Baambrugge, is inmiddels duidelijk dat ook deze, net als De Willisstee en De Boei, in moeilijkheden verkeren. Het college is- of gaat in overleg met de besturen over hun verplichtingen aan energiebedrijven en over mogelijkheden tot kostenbesparing. 

Ook het Veenweidebad in Mijdrecht is in de problemen geraakt door de stijging van de energietarieven. Waarschijnlijk is het over 2022 zo’n € 200.000 meer aan energiekosten kwijt dan over 2020. De exploitatie van het Veenweidebad door Optisport De Ronde Venen b.v. is al vanaf 2010 verlieslatend. Eventueel door te voeren tariefstijgingen (voor zwembadkaartjes en badhuur) bieden geen uitkomst. Optisport geeft aan inmiddels te bezuinigen door het verlagen van de kosten, hoewel dat evenmin een oplossing is om de kostenstijgingen het hoofd te bieden.

Het college kijkt bij de problemen bij het Veenweidebad vooralsnog naar eventuele steunmaatregelen vanuit het rijk. Tijdens de coronacrisis kregen de gemeenten namelijk geld om zwembaden en ijsbanen te behouden, omdat deze werden beschouwd als essentiële onderdelen van de sportinfrastructuur. Het uitblijven van deze steunmaatregelen leidt bij het Veenweidebad mogelijk tot het beëindigen van de exploitatie door Optisport en mogelijke sluiting van het Veenweidebad.

Omdat bij het ontwerp en de bouw van Het Sporthuis Abcoude veel aandacht is besteed aan energiebesparende maatregelen, lijkt de stijging van de energiekosten Het Sporthuis Abcoude vooralsnog niet te raken. AbcoudeBaambruggeCultuurEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsSportVinkeveenWaverveenWilnisCultuurde willisstee wilnisdorpshuis de springbokdorpshuis de vijf bogen baambruggedorpshuizen de ronde venengemeente de ronde venenhet sporthuis abcoudenoodhulp gemeenteproblemenrtv ronde venensociaal cultureel centrum de boeiSportsportinfrastructuursteunmaatregelen rijkstijging energieprijzenveenweidebad mijdrechtwethouder cees van uden


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×