Wethouder Cees van Uden (links) en directeur-bestuurder Rijk van Ommeren van het schoolbestuur van Fides

Belangrijke stap gezet naar nieuwbouw Julianaschool

Met het tekenen van een intentieovereenkomst hebben het bestuur van de Koningin Julianaschool in Wilnis en de gemeente op 5 maart een belangrijke stap gezet voor de bouw van een nieuwe school. In de overeenkomst staat hoe gemeente en bestuur zo snel mogelijk tot een nieuw gebouw willen komen en wat de uitgangspunten daarvoor zijn. Gezamenlijk gaan ze de mogelijkheid onderzoeken van een toekomstbestendig gebouw waarin meerdere functies worden gecombineerd. Naar verwachting is dit onderzoek in de zomer van 2024 afgerond.

Het huidige gebouw van de Koningin Julianaschool in Wilnis is één van de oudste schoolgebouwen in de gemeente en als een van de eerste toe aan vervangende nieuwbouw. De gemeenteraad heeft hiervoor vorig jaar het Integraal Huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen vastgesteld. Daarin staat welke scholen de komende jaren aan nieuwbouw toe zijn en wordt het nodige budget hiervoor gereserveerd.

De beoogde locatie voor het nieuwe schoolgebouw met kinderopvang (Kindcentrum) is bij dorpshuis De Willisstee. Gekeken wordt of de nieuwbouw van de school kan worden gecombineerd met (gedeeltelijke) nieuwbouw van De Willisstee. Het dorpshuis is verouderd en er is behoefte aan nieuw, kleiner, efficiënter en toekomstgericht dorpshuis.

Het schoolbestuur is blij met het vooruitzicht van een nieuw schoolgebouw bij het huidige dorpshuis. Rijk van Ommeren, directeur-bestuurder: ,,Nieuwbouw bij het Speelwoud is wat ons betreft een uitstekende plek. Het is een mooie omgeving met veel groen waar volop kansen zijn voor samenwerking om het onderwijs nog beter te maken.”

Wethouder Cees van Uden (verantwoordelijk voor schoolgebouwen): ,,Vervanging van de bestaande school is echt dringend noodzakelijk zodat onze kinderen weer in een modern en duurzaam gebouw goed onderwijs kunnen genieten. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om kinderopvang in het gebouw onder te brengen. Het bij elkaar brengen van onderwijs en opvang geeft de mogelijkheid het onderwijs aan kinderen verder te verbeteren. Voor de zomer zal de gemeente inwoners uitgebreid informeren over de ontwikkelingen.’’AlgemeenDe Ronde VenenEconomieGemeenteNieuwsde willisstee wilnisfideskoningin julianaschool wilnis


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×