Hedwig mag minder huisjes op legakker bouwen dan mensen die dat illegaal deden

Hedwig mag minder huisjes op legakker bouwen dan mensen die dat illegaal deden: ‘Niet te verteren’

Vinkeveen – Al jaren staan er illegale huisjes op de legakkers bij de Vinkeveense Plassen. Nu komen er nieuwe regels voor de eilandjes, en die pakken goed uit voor wie zonder vergunning toch al had gebouwd. Maar de mensen die netjes hebben gewacht – lijken aan het kortste eind te trekken. Hedwig Slot is één van van hen, en overweegt naar de rechter te stappen.

Hedwig loopt over haar 4000m2 grote legakker. Ze kocht het grote stuk grond zo’n 22 jaar geleden. Ondertussen is de legakker beschoeid (een constructie die de oever beschermt) en goed onderhouden. Verder is er nog niets op gebouwd. “Het plan was om het in vier of zes stukken te delen, en één of twee stukken zelf te houden en de rest te verkopen”, vertelt Hedwig. “Van het geld dat dat op zou brengen zouden we onze eigen stukken verder ontwikkelingen – volgens het bestemmingsplan.”
Legakkereigenaren die zich wél aan de regels hielden voelen zich benadeeld in de nieuwe plannen voor de Vinkeveense Plassen

Onrechtvaardig

Maar dat nieuwe bestemmingsplan, dat meer dan tien jaar in de maak was, lijkt roet in het eten te gooien. Want dat opdelen van een legakker, verkavelen zoals dat heet, mag niet meer. In april dit jaar heeft de gemeente De Ronde Venen een luchtfoto gemaakt. Op die foto is te zien hoe de situatie nu is. Op basis van het aantal huisjes dat nú op een eiland staat worden de kavels vastgesteld. Dat wordt het uitgangspunt voor het verlenen van een vergunning voor het bouwen van een huisje.

Hedwig heeft niks gebouwd en daardoor ziet de gemeente haar legakker als één kavel. Dus mag zij er ook maar één huisje opzetten. Terwijl de mensen die wel meerdere huisjes gebouwd hebben, zo op meer kavels uitkomen. “Dit kwam voor ons volledig uit de lucht vallen, en is onacceptabel”, reageert Hedwig. Ze vindt dat mensen die zich aan de regels hielden op deze manier worden benadeeld. “Dit is volslagen onrechtvaardig. Als je netjes gewacht hebt al die jaren, niets illegaals gedaan hebt – dat je dan eigenlijk de prijs betaalt voor het witten van alle illegale bouwsels die er in de loop der jaren zijn neergezet.”

1600 illegale huisjes

En er zijn nogal wat illegale bouwsels op de Vinkeveense Plassen: zo’n 1600 huisjes. Met het verbod op verkaveling willen de provincie en gemeente voorkomen dat het aantal huisjes nog meer uit de hand loopt. Wethouder Huib Zevenhuizen is verantwoordelijk voor het nieuwe bestemmingsplan. “Die regels gaan nú in. We maken een eind aan de verdere verkaveling,” legt hij uit vanuit het gemeentehuis. Met terugwerkende kracht de regels handhaven is voor de gemeente inmiddels te ingewikkeld geworden.

Oorspronkelijk wilde de gemeente de mogelijkheid voor verkaveling wel meenemen in het bestemmingsplan. In een reactie schrijft de gemeente: “Het idee van de gemeente was om onder strenge voorwaarden wel te mogen splitsen na vaststelling van het bestemmingsplan, maar de provincie heeft daar een streep door gezet. Dat standpunt van de provincie respecteren wij. Wij voorzien dat op dit punt wel veel zienswijzen zullen worden ingediend.”

2018 of 2023?

Toch begrijpt de wethouder dat op deze manier de mensen die zich niet aan de regels hebben gehouden geluk hebben. In 2018 werd al eens een luchtfoto gemaakt door de gemeente. Toen werd gezegd: dit is de 0-meting, we gaan actief handhaven op wat er nu nog gebouwd wordt. “Maar er is juist de afgelopen jaren ontzettend veel bijgebouwd”, vertelt Hedwig. “En nu is dat ijkpunt stilzwijgend opgeschoven.”

Waarom heeft de gemeente dan toch gekozen voor een nieuwe luchtfoto? Wethouder Zevenhuizen: “Het bestemmingsplan is nog niet definitief. We zijn nu uitgegaan van 2023, maar dat kan nog veranderen. Maar welk moment kies je dan? Ga je uit van de situatie nu, van 2018 of nog langer terug? Maar dan zullen er nog veel meer mensen teleurgesteld zijn.” Hij begrijpt dat Hedwig en andere lotgenoten zich benadeeld voelen. “Wij zien ook wel dat het oneerlijk overkomt. Daarom blijven we in gesprek met de provincie en gaan we het gesprek aan met de gemeenteraad.”

Hij spoort benadeelden aan om bezwaar aan te tekenen: “Laat ons weten wat het effect is op uw situatie. Dien een zienswijze in, dan weten wij wat de impact is en om hoeveel situaties het gaat. Mogelijk kunnen we dan nog iets voor u betekenen. Wij blijven in gesprek met de provincie.” Tot 10 juni kan er bezwaar worden aangetekend. Dat gaat Hedwig, het liefst samen met andere lotgenoten, dan ook zeker doen. Ook overweegt zij een stap naar de rechter. “Ik ga dit besluit bevechten, desnoods tot aan de Raad van State.”GemeenteNieuwsVinkeveenWaverveen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×