Gemeenteraad wil herbenoeming burgemeester maarten divendal

De Ronde Venen – De gemeenteraad van De Ronde Venen wil graag dat Maarten Divendal wordt herbenoemd tot burgemeester van De Ronde Venen. De gemeenteraad heeft woensdag 31 mei besloten dit advies aan de Commissaris van de koning te geven.

Maarten Divendal is sinds 2011 burgemeester van gemeente De Ronde Venen, zijn tweede termijn loopt in november van dit jaar af.

Burgemeester Divendal gaf eerder dit jaar aan graag door te willen als burgemeester van De Ronde Venen. Voordat hij dat in 2011 werd, was hij een aantal jaren wethouder in Haarlem. Naast burgemeester van De Ronde Venen is hij op dit moment onder andere ook voorzitter van de afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Maarten Divendal: ,,Ik ben blij dat de gemeenteraad mijn inzet en enthousiasme voor de gemeente waardeert en mij voordraagt voor een nieuwe periode. Met heel veel plezier zal ik graag in samenwerking met de raad, het college en al die betrokken mensen, organisaties en bedrijven in De Ronde Venen, invulling blijven geven aan mijn burgemeesterschap.’’

Burgemeesters worden in Nederland voor een periode van zes jaar benoemd. Als die termijn afloopt, wordt vanuit de gemeenteraad een vertrouwenscommissie ingesteld. Die commissie bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende fracties, voorzitter is VVD-fractievoorzitter Bart Richter. ,,We hebben met de vertrouwenscommissie een zorgvuldig proces doorlopen. Er zijn vele gesprekken gevoerd met fracties en andere betrokkenen over de wijze waarop het burgemeesterschap wordt uitgevoerd. Op basis daarvan zijn we tot het advies gekomen Maarten Divendal voor herbenoeming voor te dragen. De burgemeester doet zijn werk uitstekend en vertegenwoordigt de gemeente goed. Het advies voor herbenoeming is woensdagavond 31 mei bekrachtigd door de gemeenteraad en wordt naar de Commissaris van de Koning gezonden’’, aldus Bart Richter.

Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht Hans Oosters doet op basis van het advies van de gemeenteraad een aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister draagt vervolgens de burgemeester voor herbenoeming voor bij de Koning.

De installatie van Maarten Divendal voor zijn derde ambtstermijn als burgemeester van De Ronde Venen vindt plaats op 23 november 2023. Bij deze vergadering is de Commissaris van de Koning aanwezig om hem de belofte af te nemen.AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnis


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×