GEMEENTE OP ZOEK NAAR NIEUWE KINDERBURGEMEESTER

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen is op zoek naar nieuwe kinderburgemeesters. Alle kinderen uit De Ronde Venen die nu in groep 7 zitten, kunnen zich hiervoor kandidaat stellen.

De kinderburgemeester vergezelt de burgemeester en/of wethouders naar belangrijke activiteiten die gericht zijn op kinderen. Denk hierbij aan het onthalen van Sinterklaas, het openen van een nieuwe speeltuin of het uitreiken van de Rondeveense topper. Er zijn nu twee kinderburgemeesters: Lucas Koorn en Sanne Wigt. Zij stoppen aan het eind van dit jaar. Daarom zoekt de gemeente kinderen die hen willen opvolgen.

Activiteiten waaraan de kinderburgemeester deelneemt vinden buiten schooltijd plaats. Soms houd je bij die activiteiten een kort toespraakje. Andere kinderen kunnen bij jou terecht als ze ideeën hebben voor de gemeente. Jij bespreekt die ideeën met de burgemeester en wethouders van de gemeente.

Kinderen kunnen zich uiterlijk tot en met woensdag 1 december 2021 aanmelden door middel van een e-mail (liefst met een filmpje) waarin je jezelf voorstelt. In de mail en/of het filmpje geef je antwoord op vragen als:
• Waarom wil jij graag kinderburgemeester worden?
•  Welke onderwerpen vind jij belangrijk en kan jij dat in het openbaar vertellen?
• Waar ga jij je voor inzetten?
• Wat vinden je ouders er van als je kinderburgemeester wordt?

Die e-mail kunnen kinderen sturen naar kinderburgemeester@derondevenen.nl. Een selectiecommissie beoordeelt vervolgens de binnengekomen sollicitaties, waarna de burgemeester op een passend moment de naam van de nieuwe kinderburgemeester bekendmaakt. De kinderburgemeester wordt officieel benoemd door de gemeenteraad van De Ronde Venen voor de periode van een jaar.

Op de foto (vlnr): kinderburgemeester Sanne Wigt, burgemeester Divendal en kinderburgemeester Lucas Koorn.


advertentie