INTENTIEOVEREENKOMST GESLOTEN VOOR WONINGBOUW ARGONVELDEN

Mijdrecht - Vrijdag 4 maart jl. ondertekenden wethouder Kroon, Argon-voorzitter Goedemoed en Argon-secretaris Berger een intentieovereenkomst inzake de herontwikkeling van drie sportvelden op het Argonterrein, waar betaalbare woningen voor starters en senioren worden gebouwd. Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheden van gemeenschappelijk wonen.

Wethouder Rein Kroon: "Met deze intentieovereenkomst komt de bouw van woningen voor starters en senioren weer een stap dichterbij. Met sportvereniging Argon zijn wij overeengekomen dat een deel van de voetbalvelden op het sportcomplex in Mijdrecht gebruikt wordt voor woningbouw. Daartegenover staat dat Argon een vergoeding ontvangt voor het inleveren van de drie velden, zodat we echte betaalbare woningen kunnen bouwen.”

Met Argon zijn de volgende afspraken gemaakt:

• Argon levert de sportvelden 4, 5 en 6 in;
• Op deze velden komen betaalbare woningen voor starters en senioren;
• Sportveld 7 wordt een kwartslag gedraaid en krijgt kunstgras en ledverlichting;
• Op het grasveld achter sporthal De Phoenix komt een nieuw sportveld;
• De gemeente stelt een bedrag ter beschikking voor elk ingeleverd veld.

De plannen voor de drie velden zijn nog niet definitief. De bouwlocatie ligt op gemeentegrond. Om hier betaalbare woningen te bouwen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De komende tijd werkt de gemeente dit verder uit.

Zo nodigt de gemeente omwonenden en mogelijke toekomstige bewoners uit zich aan te melden voor een klankbordgroep, zodat zij mee kunnen denken over de woningbouwplannen op de Argon-locatie. Daarna bespreekt de gemeenteraad het bestemmingsplan. Als deze hiermee akkoord gaat, start de bouw.

Op de hoogte blijven over de ontwikkelingen? Om mensen uit de buurt en andere geïnteresseerden te informeren over de plannen verstuurt de gemeente regelmatig een nieuwsbrief. Inschrijven hiervoor kan via www.derondevenen.nl/argon.

Op de foto (vlnr): Wethouder Rein Kroon, Argon-voorzitter Ton Goedemoed en Argon-secretaris Peter Berger


advertentie