Gemeente onderzoekt samenwerking met inwoners

Gemeente De Ronde Venen gaat de samenwerking met haar inwoners onderzoeken door middel van de ‘QuickScan Lokale Democratie’.

Wat vindt u van de manier waarop in de gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Kan dat duidelijker? Zijn er manieren om meer gedragen besluiten te krijgen? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? Kan de gemeente initiatieven van inwoners beter stimuleren? Wat wilt u en kunt u zelf bijdragen? En wat verwacht u van de gemeente? 

Dat onderzoekt de gemeente met de QuickScan Lokale Democratie van het programma ‘Democratie in Actie’. Tussen 23 april en 14 mei kunnen inwoners online de vragenlijst invullen via www.derondevenen.nl/geefjemening. Naast inwoners, vullen ook raadsleden, de collegeleden en ambtenaren van gemeente De Ronde Venen de vragenlijst in. Daarmee wordt duidelijk of alle betrokkenen hetzelfde beeld hebben.

De antwoorden gaat de gemeente gebruiken om anders te gaan werken, voor en met inwoners. Het doel is om de werkwijze beter te laten aansluiten bij hoe inwoners willen samenwerken. Dit legt de gemeente uiteindelijk vast in participatiebeleid. Zo wordt de lokale democratie versterkt.

Burgemeester Maarten Divendal: “Op 17 maart bent u – hopelijk allemaal – naar de stembus geweest voor de Tweede Kamerverkiezingen. Stemrecht is een groot democratisch goed, zowel landelijk als lokaal. Maar democratie is meer dan stemrecht en politiek. In De Ronde Venen experimenteren we volop met nieuwe vormen van democratie. Denk naast inspreken bij raadsbijeenkomsten bijvoorbeeld aan (online)gesprekken, digitale vragenlijsten, werksessies met inwoners en adviesraden. En er zijn veel inwoners actief in dorpsraden en belangengroepen. Inwoners komen steeds vaker zelf met initiatieven voor een klein of groot maatschappelijk belang.”

Burgemeester Divendal vervolgt: “Wat gaat er goed en wat kan beter? Moet het beter, en zo ja op welke onderdelen? Wat vinden we belangrijk? Betrekt de gemeente voldoende verschillende mensen en groepen erbij, of zijn het altijd dezelfde? Is het transparant genoeg en vindt er een echt gesprek plaats? Kunnen we ons ergens in verdiepen, zonder meteen een standpunt te hebben, staan we open voor (tegen) argumenten? Dat willen we komend jaar duidelijk krijgen, zodat we onze werkwijze daar op kunnen aanpassen. De QuickScan Lokale Democratie is een eerste stap.”

Hulp nodig bij het invullen? Ga dan naar een van de servicepunten in de gemeente. Langskomen is mogelijk, maar maak dan eerst een afspraak op (0297) 58 76 00
of per e-mail via info@servicepuntderondevenen.nl en kom alleen! Langskomen is mogelijk op maandag t/m donderdag van 09:00 tot16:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur. Er zijn servicepunten in Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisbestuurburgemeester maarten divendaldemocratie in actiegemeente de ronde venenlokale democratiequickscan lokale democratiertv ronde venensamenwerking inwonersservicepunten de ronde venen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×