D66 gaat voor groene energie

De Ronde Venen – Wel of geen windmolens? Wie in de gemeente De Ronde Venen rondloopt of fietst ziet op veel plekken posters en zelfs spandoeken tegen het plaatsen van windmolens; de kranten staan er vol mee en ook op social media is er veel aandacht voor. Het onderwerp speelt en de gemeenteraad moet binnenkort een besluit nemen over het aanwijzen van zoekgebieden. 

Wat vindt D66 ervan? Dat legt D66-fractievoorzitter Meindert Brunia uit in een persbericht: “D66 vindt het heel positief dat zoveel inwoners er voor pleiten het landschap in onze mooie gemeente in stand te houden. Eerst door corona en nu door de discussie over de zoekgebieden is er steeds meer waardering gekomen voor onze directe leefomgeving. Het landschap in De Ronde Venen is heel gevarieerd en heeft veel kwaliteiten. Het maakt dat de opdracht van het Rijk om bij te dragen aan het energievraagstuk en de vraag waar in onze gemeente windmolens en zonnevelden zouden kunnen komen, heel goed moet worden afgewogen. Het is bepaald geen ‘appeltje-eitje’, het luistert heel nauw.”

De besluitvorming in de gemeente loopt in fasen. Voor nu gaat het om de vraag welke gebieden in de gemeente wel, en welke niet geschikt zijn voor groene energie in de vorm van zon en/of wind. Het college heeft hierover een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad, die daarover inmiddels talrijke vragen heeft gesteld. De antwoorden van het college zijn nu binnen. D66 is verheugd dat het college ook een aparte kaart heeft gemaakt van de mogelijke zoekgebieden voor windmolens.

Raadslid Eelco Doorn zegt: “Met deze nieuwe kaart wordt het voor de inwoners duidelijk waar in de gemeente rekening moet worden gehouden met de komst van windmolens, maar ook waar zeker niet. Dicht bij de kernen en in natuurgebieden komen in geen geval windmolens en zonnevelden. Binnen de Stelling van Amsterdam komen, zoals in een motie van D66 en anderen is vastgelegd, in elk geval geen windmolens.”

Regelmatig vragen inwoners waarom de aanleg van windmolens en zonnevelden in onze gemeente nodig is. Waarom worden niet eerst alle daken vol gelegd? Waarom halen we de windenergie niet van zee? Meindert Brunia: “Uiteraard vindt D66 het belangrijk dat wij binnen de gemeente zoveel mogelijk daken vol kunnen leggen met zonnepanelen en daar is in de plannen ook rekening mee gehouden. Ook het ondersteunen van lokale initiatieven voor verduurzaming vanuit de inwoners ondersteunen wij. Maar dat is simpelweg niet genoeg om de opwarming van de aarde te stoppen en ons klimaat te redden. Om dat te kunnen moeten we uiterlijk in 2050 alle fossiele energie hebben afgeschaft: voor verwarming, voor transport, voor industrie, alles. Daardoor zal ons elektriciteitsverbruik verdubbelen. Dat is een gigantische operatie”, aldus Brunia.

“Maar we hebben geen keus”, gaat Brunia verder. “Ik moet er niet aan denken dat mijn kleinkinderen straks opgescheept zitten met problemen die ontstaan zijn door onze traagheid. Dat betekent dat iedereen nu aan de slag moet. Het Rijk moet zorgen voor maximale wind op zee, de wetenschap moet zorgen voor zoveel mogelijk innovatie, de industrie moet zorgen voor veel zuiniger productiemethoden en de gemeente moet zorgen voor voldoende mogelijkheden om groene energie op te wekken door zonnevelden en windmolens op land.”

De gemeenteraad organiseert op 25 en 26 mei inspreekavonden voor inwoners over zon en wind. Iedere inwoner kan daar zijn opvatting laten horen. D66 schrijft heel benieuwd te zijn naar de argumenten van de inwoners en zegt ‘daar goed naar (te) luisteren’.

In de afweging die de gemeenteraad moet maken moeten immers alle argumenten op tafel liggen. Argumenten tegen windmolens en argumenten voor windmolens. Argumenten tegen zonnevelden en argumenten voor zonnevelden. Argumenten tegen een bepaalde plaats en argumenten voor een bepaalde plaats. Want al die argumenten leven binnen de gemeente. 

D66 denkt dat er waarschijnlijk geen enkele oplossing te vinden is die iedereen tevreden kan stellen. Het wordt, volgens D66, ‘dus inschikken met zijn allen, op zoek naar een oplossing waarmee de grootste meerderheid kan leven’. 

Wat dat betreft is er, volgens D66, een hoopgevende ontwikkeling gaande in Baambrugge. Daar hebben op 24 februari jl. verscheidene inwoners deelgenomen aan een (digitaal) dorpsberaad, met als thema ‘Wat dan wel?’ De uitkomst van dit dorpsberaad is dat de Kerngroep Energiek Baambrugge (KEB) het vertrouwen heeft gekregen van bewoners en agrariërs om een plan te maken voor een gepaste invulling van de energietransitie met behoud van het Angstellandschap.

Meindert Brunia: “D66 is heel positief over dit initiatief, dat inwoners op deze manier samen op zoek gaan naar een gezamenlijke uitweg met een breed draagvlak. Dat is een goed voorbeeld voor alle andere kernen in de gemeente. In Abcoude is die handschoen al opgepakt, daar wordt op 17 mei een soortgelijk dorpsberaad georganiseerd over de vraag of het mogelijk is samen een of meer breed gedragen oplossingen te vinden. D66 hoopt dat veel inwoners daarover willen meedenken en hoopt dat ook in de andere kernen het initiatief wordt genomen voor zo’n dorpsberaad, zodat we echt samen vorm gaan geven aan de energietransitie. Hoe moeilijk dat ook is”.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisd66 de ronde venenenergietransitiegemeente de ronde venenmeindert bruniamilieurtv ronde venenwindzoekgebiedenzon


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×