Cda: "wanneer betrekt gemeente inwoners bij haar plannen?"

Wilnis – Afgelopen week viel een brief bij de bewoners van de Oudhuyzerweg in Wilnis in de bus. Wederom gaat de weg dicht voor asfalteringswerkzaamheden. De reden voor de werkzaamheden is de verminderde veiligheid.

Bewoners begrijpen er echter niets van, want aan hen is niets gevraagd. Wat gaat men nu weer doen aan de weg? Coos Brouwer, CDA-raadslid snapt er ook niets meer van. Net voor de zomer organiseerde hij nog een bijeenkomst over verkeersveiligheid. Hij is geschrokken van de willekeur in het opknappen van de wegen.

Ook dit is daar weer een voorbeeld van. “Inwoners krijgen een brief waarin staat dat de weg wordt opgeknapt, maar hebben geen idee waarom. Waarom betrekt de gemeente nog steeds haar inwoners niet bij de werkzaamheden die ze gaat uitvoeren?”

Brouwer is gefrustreerd over de handelswijze van de gemeente. Betrek de inwoners bij je plannen, communiceer met de inwoners, leg uit wat je gaat doen en waarom. Zo moeilijk is dat niet, vindt Brouwer. Dat kan via social media maar vooral ook via de lokale media. Die zijn er tenslotte niet voor niets, zegt Brouwer.

Uit zijn persbericht blijkt niet of Brouwer (schriftelijke) vragen gaat stellen aan het college van B&W.GemeenteNieuwsWilniscda de ronde venencoos brouwergemeente de ronde venenoudhuyzerweg wilnisrtv ronde venenwegenbeheerWilnis


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×