Aftrap herdenking rampjaar 1672

De Ronde Venen – Historische Vereniging De Proosdijlanden trapt de herdenking in 2022 van het Rampjaar 1672 af. Op woensdagavond 27 oktober a.s. houdt Rampjaardeskundige Luc Panhuysen op uitnodiging van de historische vereniging een lezing over de omstandigheden van dit belangrijke geschiedenisjaar, waarvan in 2022 de herdenking 350 jaar plaatsvindt. Aanvang van de lezing is 20:00 uur in de Willisstee in Wilnis.

In 1672 werd de Nederlandse Republiek onder de voet gelopen door het leger van de Franse koning Lodewijk XIV en diens bondgenoten. De overmacht was enorm en het strijdverloop rampzalig. Niettemin wisten de Nederlanders zich staande te houden. Rampjaar 1672, toen Nederland redeloos, reddeloos en radeloos was, wordt volgend jaar grootschalig herdacht.

In de aanloop naar de 350ste verjaardag van deze historische episode houdt Luc Panhuysen op 27 oktober a.s. een lezing voor de Historische Vereniging De Proosdijlanden. Luc Panhuysen is onder meer bekend van zijn boek ‘Rampjaar 1672. Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte’. Dit boek maar ook ‘Oranje tegen de Zonnekoning. De strijd tussen Willem III en Lodewijk XIV om Europa’ belandde op de shortlist van de Libris Geschiedenis Prijs. Zijn boeken worden ieder jaar herdrukt. ‘De Ware Vrijheid: de levens van Johan en Cornelis de Witt’ beleeft inmiddels de 13e druk. Na afloop van de lezing zijn boeken van Panhuysen (gesigneerd) te koop.

In de lezing over het Rampjaar 1672 komen alle grote en belangrijke feiten van die periode voorbij, maar worden ook bepaalde misvattingen onder de loep genomen. Ook zal nader worden ingegaan op de beleving van de inwoners die alle rampspoed ondergingen. De beroemde waterlinie redde het land. Gevolg was wel dat de Republiek in tweeën werd gedeeld: een vrij- en een overheerst gebied.

Het scheelde nogal of je in die jaren in Holland woonde, veilig achter de waterlinie, of in de door de Fransen of Munstersen bezette gebieden. Weliswaar heerste paranoia in Den Haag en Amsterdam, maar er waren geen vijandelijke soldaten die de voordeur intrapten en de huisraad plunderden. In de bezette gebieden was de werkelijkheid een andere. Breukelen bijvoorbeeld kreeg zwaar onder de Fransen te lijden.

Te lang is in de geschiedschrijving het Rampjaar 1672 vanuit Hollands perspectief bekeken. Luc Panhuysen zal proberen daarin tijdens zijn lezing verandering in te brengen.

In de maanden juli tot en met oktober 2022 is onder auspiciën van de Historische Vereniging De Proosdijlanden een reeks tentoonstellingen in de R.K.-kerk Het Heilig Hart van Jezus aan de Kerklaan in Vinkeveen. Naast uitgebreide aandacht voor het Rampjaar 1672 en voor de Oude Hollandse Waterlinie komen er lezingen over diverse deelexposities en de regionaal bekende plekken, waar de ontwikkelingen van het Rampjaar 1672 zich afspeelden. Dit alles wordt aangevuld met een reeks artikelen in De Proosdijkroniek, het kwartaalblad van de vereniging.AbcoudeBaambruggeCultuurGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisde proosdijkoeriergemeente de ronde venenh heilig hart jezus kerkhistoriehistorische vereniging de proosdijlandenlezinglibris geschiedenis prijsluc panhuysennederlandse republiekrampjaar 1672rtv ronde venententoonstellingenvinkeveen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×