Proosdijkoerier over honden, burgemeesters en sluizen

Het decembernummer van de Proosdijkroniek, het kwartaalblad van de Historische Vereniging De Proosdijlanden staat weer boordevol Rondeveense dorpsverhalen. Een gemotiveerde groep schrijvers biedt het lezerspubliek een grote variatie aan nostalgische verhalen.

In deze editie krijgen de diverse sluizen aan de Ringvaart van De Ronde Venen een heldere toelichting, door de archivarissen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Karin Kuilboer en Annemieke de Boer.

Chris Woerden beschrijft de activiteiten van vroegere kaashandelaren en Marjolein Stappers vertelt over de oorsprong van onze kerstornamenten.

Suzanne Lekkerkerker geeft vanuit het RHC Breukelen een archiefbijdrage over een aantal markante burgemeesters van onze dorpen.

De publicatie ‘Bezet en Verzet’, die de leden van de vereniging als bijlage ontvingen bij het septembernummer, leverde een reeks van reacties op. Rita van Beek-Bakker vertelt haar oorlogsherinneringen en ook Gros Tijsseling liet Piet van Buul zijn ervaringen uit de oorlogstijd optekenen, naast zijn vertellingen over het ouderlijk bedrijf aan de Padmosweg.

De Breukeleveense Klaas Bakker beschrijft een tragisch ongeval op de vijfde plas en het verhaal van schippersdochter Heintje Meijers.

Ton Pepping leverde weer klassieke beelden aan van Abcoude uit begin twintigste eeuw, terwijl Arie Bloed een artikel schreef over hondenkarren en Peter van Golen het stamboomonderzoek van de Rondeveense turfmakers toelichtte.

Dit alles, aangevuld met actuele berichtgeving over de muziektent in Vinkeveen, het veertigjarig bestaan van de historische vereniging in 2024 en de laatste bestuursmutaties, levert wederom een aantrekkelijk historisch magazine op, dat garant staat voor veel leesplezier en dat door de vele foto’s ook aanleiding is tot nostalgisch terugdenken aan hoe het ooit was.AlgemeenCultuurDe Ronde Venende proosdijkoerierhistorische vereniging de proosdijlanden


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×