'1672 rampzalig' tentoonstelling over rampjaar 1672

De Ronde Venen – In het najaar van 2021 is een projectgroep van de Historische vereniging ‘De Proosdijlanden’ gestart met de voorbereiding van een uitgebreide herdenking van hetgeen 350 jaar geleden in onze regio heeft plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is dat van zaterdag 2 juli t/m 30 oktober a.s. in de R.K.-kerk aan de Kerklaan te Vinkeveen de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ te bezichtigen is.

De grote stimulators achter deze tentoonstelling zijn de Vinkeveense Greet en Marjolein Stappers. Zij werden geattendeerd op het 350-jarig bestaan van de Oude Hollandse Waterlinie. Bij hen ontstond toen het idee van een grote tentoonstelling met als doel te laten zien wat er in onze gemeente in het Rampjaar is gebeurd.

In Vinkeveen geeft de R.K.-kerk aan de Kerklaan een prachtige locatie. Het interieur van de kerk levert een schitterende achtergrond op voor de vele attributen, kaarten, boeken, prenten en objecten uit de 17de eeuw, die de projectgroep met hulp van diverse inwoners heeft verzameld. De link met de inundaties is in de kerk terug te vinden; men kan onder de kerk varen… Het fraaie, rijke interieur was ook de inspiratie voor de naam van de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’.

De expositie, bedoeld voor inwoners en recreanten van jong tot oud, is elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur te bezoeken. De entree is gratis.

Het verhaal van de tentoonstelling richt zich op een twaalftal ‘posten’, verdedigingsplekken in de directe omgeving, waar in 1672 tegen de Franse aanvallers is gevochten. Met name in Waverveen, bij de Demmerikse Schans, de Voetangel en het slot Abcoude hebben diverse wreedheden en oorlogshandelingen plaatsgehad.

Gedurende de periode dat de tentoonstelling deze zomer te bezoeken is, geeft een zevental regionale historici een reeks van lezingen over de diverse deelonderwerpen uit het Rampjaar. Op zaterdag 2 juli vertelt Paul Hoogers over de ‘Politiek, economie en objecten uit 1672’. Deze lezing begint om 13:30 uur. Aansluitend aan de lezingen leiden Marc van Vugt en Eltjo Verweij vanaf 14:30 uur een aantal ‘wargames’ over de Franse aanval op Waverveen. Speciaal voorde tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ is een miniversie van het spel bedacht. Maximaal zes spelers vanaf 12 jaar kunnen meedoen. De spelregels worden terplekke uitgelegd.

Naast de unieke expositie en de aanvullende lezingen zijn er enkele wisseltentoonstellingen. Een drietal fietstochten is in de omgeving uitgezet, langs de ‘posten’ in onze dorpen, aangeduid met speciaal hiervoor ontworpen borden. Ook zijn er suggesties voor wandelroutes en voor een speciale vaarroute. Tevens is een tweetal labcaches (voor geocaching) in de maak.

In samenwerking met Cultuurhuis Abcoude is een educatief project voor de groepen 7 van de lokale basisscholen opgezet. Verder komen er speciale expositiebezoeken door verschillende doelgroepen.

Bovendien is een speciale editie van het kwartaalblad ‘De Proosdijkroniek’ met 88 pagina’s aanvullende informatie over het project samengesteld.

Meer nieuws over al deze onderdelen volgt later.

De projectroep, die de organisatie van dit alles heeft uitgewerkt, kreeg veel ondersteuning van de eigen werkgroepen archeologie, genealogie en documentatie, maar ook uit de plaatselijke bevolking. Nogal wat verzamelaars-eigenaren hebben hun objecten, kaarten of spullen beschikbaar gesteld. Naast een aantal belangrijke subsidiegevers steunen diverse lokale ondernemers de organisatie financieel, hetgeen aangeeft dat het idee breed gedragen is.

Kijk voor meer informatie op www.proosdijlanden.nl (1672RampZalig)AbcoudeBaambruggeCultuurGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisabcoudebaambruggecultuurhuis abcoudede proosdijkoerierde voetangeldemmerikse schansfietsroutesfranse troepengemeente de ronde venengevechtengreet stappersherdenking rampjaar 1672historiehistorische kring abcoude baambruggehistorische vereniging de proosdijlandenlezingenmarjolein stappersMijdrechtoorlogsmisdadenrampjaar 1672rtv ronde venenslot abcoudespeciale uitgave de proosdijkroniekthamenuithoornvaarroutesvinkeveenwandelrouteswargameswaverveenwaverveen uitgemoord


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×