Rvb, vvd en d66 zijn er uit: formatie afgerond

De Ronde VenenDe coalitiepartijen Ronde Venen Belang (RVB), VVD en D66 zijn eruit, zo meldt RVB op haar website. Er is op hoofdlijnen een coalitieakkoord gesloten. Daarnaast hebben de partijen overeenstemming bereikt over de samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders voor de nieuwe collegeperiode. RVB levert twee wethouders, VVD en D66 elk één. De gemeenteraad wordt donderdag 2 juni gevraagd hen te benoemen en het coalitieakkoord vast te stellen. 

Vanaf het begin af aan zijn de onderhandelingen onder leiding van formateur Pieter Heiliegers goed verlopen. De coalitiepartijen hebben er alle vertrouwen in dat deze coalitie voor de komende vier jaar het draagvlak heeft om de uitdagingen die te wachten staan samen aan te pakken. De coalitiepartijen hebben de inbreng van de andere partijen gewaardeerd en daar waar mogelijk meegenomen bij het opstellen van het coalitieakkoord. Hiermee verwachten de coalitiepartijen een breed draagvlak.

Het akkoord schetst de ambities voor de komende vier jaar. Het coalitieakkoord is bewust een akkoord op hoofdlijnen. Met het akkoord willen RVB, VVD en D66 op uitgangspunten sturen. Dat biedt ruimte aan de volksvertegenwoordiging, aan de duale rol van de gemeenteraad en aan de inbreng van de inwoners.

Woensdag 25 mei vindt om 16:00 uur een perspresentatie plaats op het gemeentehuis. Formateur Pieter Heiliegers zal terugblikken op het proces en zijn visie geven op het gesloten akkoord. Vervolgens geven de onderhandelaars een toelichting. Vanaf dat moment is het coalitieakkoord openbaar en daarmee ook de portefeuilleverdeling van de kandidaat-wethouders en van de burgemeester.

Donderdag 2 juni a.s. wordt de gemeenteraad gevraagd het coalitieakkoord vast te stellen en de voorgedragen kandidaten tot wethouder te benoemen. Dat gebeurt tijdens een vergadering in het gemeentehuis. De vergadering begint om 19:30 uur en is openbaar.AbcoudeBaambruggeCultuurEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsSportVinkeveenWaverveenWilnisbestuurformateur Pieter Heiliegersgemeente de ronde venengemeenteraadsverkiezingen 2022nieuwe coalitieonderhandelingen afgerondpolitiekrtv ronde venenrvb vvd d66uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×