'betaalbaar wonen en klimaat delven onderspit'

De Ronde Venen – In het nieuwe coalitieakkoord ‘In het hart’ dat is gesloten door Ronde Venen Belang, VVD en D66 delven betaalbaar wonen en klimaat het onderspit. De ambitie om in uiterlijk 2040 klimaatneutraal te worden gaat naar 2050. De ambities voor betaalbare woningbouw blijven hetzelfde. Daarmee heeft De Ronde Venen in 2040 ongeveer 1% meer sociale huurwoningen. Veel te weinig, vindt de fractie PvdA/GroenLinks.  PvdA/GL heeft daarom tegen het coalitieakkoord gestemd.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Betaalbare woningbouw en een realistische- en daadkrachtige aanpak van de klimaatcrisis zijn bittere noodzaak en voor PvdA/GL belangrijke speerpunten. De ambitie daarop blijft in dit coalitieakkoord echter gelijk of gaat omlaag. Dat is geen oplossing voor de woon- en klimaatcrisis!”

De ambities voor betaalbaar wonen gaan in het coalitieakkoord niet omhoog. Het uitgangspunt voor betaalbaar wonen blijft 30% sociale woningbouw en 15% middenhuur of goedkope koop per woningbouwproject. Als we op deze basis 4.800 nieuwe woningen gebouwd hebben in 2040, hebben we in totaal een aandeel van 25% sociale huurwoningen. Dat is 1% meer dan de 24% die we nu hebben in De Ronde Venen, terwijl 37% van de inwoners er nu al voor in aanmerking komt. Kortom, dat is te weinig.

PvdA/GL pleit dan ook voor meer ambitie. Er is gemiddeld 50% sociale woningbouw nodig om in 2040 uit te komen op 30%. Het bereiken van dat aandeel is inmiddels ook het doel van minister Hugo de Jonge. De noodzaak wordt dan ook breed gezien, maar niet door Ronde Venen Belang, VVD en D66. PvdA/GL is teleurgesteld dat de ambities voor betaalbaar wonen hetzelfde blijven, terwijl de woningnood ondertussen toeneemt.

Ook de klimaatambities zijn naar beneden bijgesteld. De klimaatambitie gaat in het nieuwe coalitieakkoord met 10 jaar achteruit: van 2040 naar 2050. Waar de urgentie voor de aanpak van de klimaatcrisis elk jaar groter wordt en alle zeilen moeten worden bijgezet, verlagen Ronde Venen Belang, VVD en D66 de ambities en gaan, volgens PvdA/GL, rustig achterover leunen. Dat terwijl we de komende tien jaar de grootste stappen moeten zetten om onder de 1,5 graden opwarming te blijven. Dat die urgentie door RVB, VVD en D66 niet gezien wordt en De Ronde Venen daarmee niet de bijdrage doet aan de klimaatdoelen die nodig is, vindtPvdA/GL onbegrijpelijk en buitengewoon teleurstellend.

Naast het ontbreken van ambitie op het gebied van betaalbaar wonen en klimaat, zijn er volgens PvdA/GL ook geen ambities op het gebied van jeugdzorg en Wmo, anders dan het wegwerken van de wachtlijsten. Ook is de nieuwe weg door Vinkeveen nog niet van de baan, wordt er ingezet op maximale legalisering van huisjes op de Vinkeveense Plassen en is er geen enkele ambitie tot het beter scheiden van afval. Als de gemeente geld tekortkomt, wordt eerst in voorzieningen gesneden voordat belastingverhoging aan de orde kan zijn.

In het coalitieakkoord zitten gelukkig ook een paar goede punten. Zo blijkt uit de inleiding een open houding en inzet op een goede bestuurscultuur. Daarnaast komen er punten in terug die door PvdA/GL zijn ingebracht. Dan gaat het bijvoorbeeld om een actieplan inclusieve gemeente en het uitvoering geven aan het regenboogstembusakkoord. Maar ook nieuw kunst- en cultuurbeleid, een hoge ambitie voor het groenonderhoud, bus 120 langs Station Abcoude en mogelijk op meer plekken 30 km/uur in de dorpskernen.  

Pieter Kroon: “Het is mooi dat een aantal van de door PvdA/GL ingebrachte punten zijn opgenomen in het coalitieakkoord, die zullen we dan ook zeker steunen. Maar op de echt grote uitdagingen, de wooncrisis en de klimaatcrisis, biedt dit akkoord geen antwoord. Daardoor konden we niet anders dan tegen het coalitieakkoord te stemmen.”AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisambities omlaagbetaalbare woningencoalitieakkoord in het hartgemeente de ronde venenjeugdzorgklimaatdoelennieuwe bestuurscultuurpieter kroonpolitiekpvda groenlinks de ronde venenrtv ronde venenwmowoningbouw

Meer in dossier ambities omlaag

Meer in dossier ambities omlaag


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×