Christenunie trekt op de fiets door de provincie

Regio – Met het oog op de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart organiseert de ChristenUnie een fietstournee door de hele provincie. Woensdag 1 maart was de Noordwestelijke hoek van Utrecht aan de beurt.

De statenleden Nelly de Haan, Harry Wolting en Kees de Heer reden naar de Gagelweg in Wilnis, waar ze werden opgewacht door de lokale CU-fractie (Wim Stam en Henk-Jan Kroese) en oud-wethouder Schouten. Aan het einde van de Zuwe sloot ook Anna Carina Klein, lijsttrekker voor het Waterschap AGV aan. Op die plek werd gesproken over de dijkversterking en de grondtransporten in de Veldzijdepolder.

Na een ritje door Wilnis, werd gestopt bij de bushalte aan de Pastoor Kannelaan. Daar werden de fietsers opgewacht door een vertegenwoordiger van ROVER. Met hem ontstond een interessant gesprek over de buslijnen. Ook de recente aanpassingen van de lijnen 123, 126 en 130 waren onderwerp van discussie. Vanuit ROVER werd ook een aantal suggesties meegegeven voor toekomstige aanpassingen, onder andere de behoefte om in Mijdrecht ook weer buslijnen over de Prinses Margrietlaan te laten rijden. Afgesproken is dat in de toekomst vaker contact met ROVER wordt onderhouden.

Vervolgens fietste men richting Vinkeveen. Een mooie gelegenheid om een paar knelpunten in die fietsroute te zien. Tijdens de lunch kwamen diverse Vinkeveense zaken op tafel, zoals het centrumplan, het viaduct over de Herenweg, de toekomst van de N201, waaronder ook het strekken van de bocht bij Hofland en de vraag waar dat beoogde fietstunneltje nu moet gaan komen. Voorlopig wordt het onderzoek hierover nog even afgewacht.

Na de luncht kwamen de problemen van de Vinkeveense Plassen, de legakkers en het bestemmingsplan aan bod, waarbij ook de standpunten van provincie en lokale fractie uitgewisseld werden.

Bij de hervatting van de fietstocht werd nog even stilgestaan bij het viaduct. De situatie daar leidde spontaan tot een discussie over hoe die situatie veiliger kan worden. De lokale fractie benoemde nog een keer haar suggesties over een bovenliggende rotonde, waardoor de bestaande op- en afritten kunnen vervallen en het viaduct autoluw wordt. Ideeën genoeg dus, het komt dan aan op uitvoerbaarheid, geld en politieke wil.

Bij de brug in de N201 maakte de lokale fractie duidelijk dat deze brug een beweegbare brug moet blijven, omdat anders de twee plassen echt van elkaar afgesneden wordt.

 Aan de Demmerikse Kade werden zowel het bedrijf van de familie Oussoren als dat van de familie Van Eck bezocht. Met deze ondernemers werd in gesprek gegaan over de toekomst van de landbouw en de knelpunten waar ze tegenaan lopen. De sector snakt naar perspectief, duidelijkheid en lange termijn zekerheid.

Geplaatst door: Ferry MulderAbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisagvde ronde venenfietserstunnel n201gemeente de ronde venenkees schoutenn201politiekprovinciale statenverkiezingen 2023provincie utrechtrtv ronde venenstrekken bocht n201 bij mijdrechtverkiezingenviaduct vinkeveenvinkeveenvinkeveense plassenwaterschap amstel gooi en vechtwaterschapsverkiezingen 2023Wilniswim stam


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×