Gratis bodemonderzoek naar lood in tuinen huurwoningen

De Ronde Venen – De bodem van de gemeente De Ronde Venen bevat op sommige plekken hoge gehalten lood. Dit komt omdat men vroeger de laaggelegen veengronden in dit gebied ophoogde met een mengsel van bagger, stalmest, stadsvuil en zand. Dit is het zogenaamde toemaakdek.

Vorig jaar is projectbureau Diffuus Lood De Ronde Venen (een samenwerking tussen gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht) gestart met een groot onderzoek bij tuinen in gebieden waar verhoogde gehalten lood in de bodem verwacht worden. Het projectbureau neemt maatregelen in tuinen waar de loodgehalten te hoog zijn.

Ook ligplaatseigenaren en huurders met tuinen in gebieden waar lood in de bodem voor kan komen ontvangen een uitnodiging om mee te doen met het bodemonderzoek. Wethouder Cees van Uden: “Eerder onderzochten wij al speeltuinen, moestuinen en een deel van de particuliere tuinen in De Ronde Venen. Nu gaan we ook aan de slag om de tuinen van huurders en ligplaatsen te onderzoeken. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners meedoen, alleen op die manier voorkomen we dat kinderen in aanraking komen met lood. Inwoners die eerder al een uitnodiging ontvingen, maar zich nog niet hebben aangemeld voor het gratis bodemonderzoek mogen ook nog meedoen. Graag zelfs!”

Waarom is er onderzoek nodig in tuinen waar lood in de bodem kan zitten? Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid van jonge kinderen. Kinderen die buitenspelen kunnen lood binnenkrijgen als ze bijvoorbeeld hun vieze vingers in hun mond steken. Dit kan invloed hebben op de gezondheid, met name bij kinderen van 0 tot 6 jaar. Dat komt doordat lood effect heeft op de hersenen en die zijn bij jonge kinderen nog volop in ontwikkeling.

De openbare speeltuinen in de gemeente zijn al onderzocht en zijn veilig bevonden.

Wie doen mee met dit gratis bodemonderzoek? Ligplaatseigenaren en huurders met tuinen in gebieden waar lood in de bodem voor kan komen ontvangen deze maand een brief. Hierin staat alle informatie over het gratis onderzoek. De gemeente en de provincie ontvingen hiervoor een subsidie van de rijksoverheid. Het gaat hierbij vooral om woningen in het buitengebied van De Ronde Venen. Veel woonwijken in de gemeente zijn al opgehoogd, waardoor verhoogde loodgehalten niet meer voorkomen aan het oppervlak.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek? Tijdens het onderzoek boren medewerkers van een onderzoeksbureau met de hand 10 gaten van ongeveer 7 cm doorsnede en 30 cm diep. De opgeboorde grond wordt onderzocht. Planten, struiken en bomen blijven heel. De medewerkers vullen achteraf de boorgaten. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Als in een tuin te hoge gehalten lood aanwezig zijn, neemt het projectbureau maatregelen. Die zijn erop gericht de blootstelling van jonge kinderen aan lood in de bodem tegen te gaan. Afhankelijk van de tuin en de bestaande inrichting daarvan zijn diverse maatregelen mogelijk. Denk aan ophogen, aanbrengen van een grasmat of plaatsen van een hek. De maatregelen worden vooraf met de eigenaren/bewoners besproken. Bij ongeveer 1 op de 20 tuinen zijn waarschijnlijk extra maatregelen nodig.

Het is niet zeker dat in de tuinen veel lood in de bodem zit. De tuinen die het projectbureau onderzoekt liggen in een aandachtsgebied voor lood in de bodem. In dit gebied kan meer dan gemiddeld lood in de bodem aanwezig zijn, maar dit hoeft niet. In 2020 deed de gemeente al onderzoek naar lood in de bodem bij 123 tuinen. Toen werden bij 3 tuinen hogere gehalten lood gevonden waartegen inmiddels maatregelen genomen zijn. Die maatregelen bestonden uit het in delen van de tuin grond afgraven en het aanbrengen van een leeflaag met schone grond.

Vorig jaar zijn 300 tuinen binnen het toemaakdekgebied onderzocht. In enkele gevallen werden te hoge gehalten lood aangetroffen en zijn maatregelen in de tuinen nodig.

Twijfels of vragen over het onderzoek? Ga naar www.diffuuslooddrv.nl. Hier staan de meest gestelde vragen met antwoorden. Ook kunnen inwoners die een uitnodigingsbrief ontvangen hebben zich op deze website direct aanmelden voor het gratis bodemonderzoek. Voor vragen over gezondheidsrisico’s kunnen inwoners terecht op www.ggdleefomgeving.nl/schadelijke-stoffen/lood.

Toch een andere vraag? Dan kunnen inwoners een e-mail sturen via info@diffuuslooddrv.nl of bellen met de omgevingsmanager van het projectbureau Roeland de Weerd via 06 31 10 35 24.

Kijk HIER naar een reportage die wij maakten over het onderzoek naar lood in tuinen voor ons nieuwsprogramma Nieuwsronde.

Geplaatst door: Ferry MulderAbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisde ronde venendiffuus lood de ronde venengemeente de ronde venenlood in bodemlood in tuinenprovincie utrechtrtv ronde venentoemaakdek


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×