'technisch faillissement dreigt voor waterschap agv'

Regio – Volgens RTV Utrecht kampt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) met flinke financiële tekorten. Sommige partijen in het bestuur vrezen zelfs voor een technisch faillissement. Meerdere projecten zijn al stilgelegd om geld te besparen, maar volgens onder meer VVD-fractievoorzitter Brigitte Wielage is dat “bij lange na niet voldoende”.

AGV had vorig jaar een tekort van € 17,6 miljoen en dit jaar wordt een tekort van € 18 miljoen verwacht. Dat komt mede door tegenvallende belastinginkomsten en begrotingsaannames die achteraf gezien onjuist bleken. Daardoor is het eigen vermogen geslonken van bijna € 20 miljoen naar € 5,2 miljoen.

Vanwege de tegenvallende resultaten is het waterschap in gesprek gegaan met de provincie Noord-Holland, vertelt vertrekkend financieel bestuurder Peter Smit (VVD). Dat is de voornaamste toezichthouder van het waterschap dat zich ook deels in Utrecht, onder andere in De Ronde Venen, en Zuid-Holland bevindt. Hij verwacht niet dat de provincies Noord-Holland en Utrecht maatregelen gaan nemen.

“Het heeft de afgelopen jaren niet meegezeten. We zitten nu in een dal, er liggen dingen tijdelijk stil”, zegt Smit. Toch ziet hij een mogelijke oplossing in het versneld innen van belasting, waar volgens hem € 30 tot € 40 miljoen mee kan worden opgehaald. “De financiële slagkracht is er gewoon.”

De tekorten zijn ook een fikse tegenvaller voor het nieuwe dagelijks bestuur, dat binnenkort aantreedt. Daarin zitten de Partij voor de Dieren, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd. In hun coalitieakkoord beloven ze de vermogenspositie van het waterschap te herstellen door de tarieven fors te verhogen, de bedrijfsvoering op orde te brengen en de achterstand in de belastinginning zo snel mogelijk te weg te werken.

De financiële gaten brengen de veiligheid volgens Smit overigens niet in het geding. “Maar risicoloos qua waterveiligheid is de wereld natuurlijk nooit.”

Bron: RTV UtrechtAbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisde ronde venenfinanciele problemengemeente de ronde venenpartij voor de dierenprovincie noord-hollandprovincie utrechtpvdartv ronde venenwater natuurlijkwaterschap amstel gooi vecht


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×