Interessante gesprekken met markante Rondeveners

Eind jaren zeventig interviewde Gerrit Jan Bel als redacteur van het toenmalige huis-aan-huisblad ‘De Ronde Vener’ diverse markante Rondeveners. Het zijn interessante gesprekken, destijds opgenomen met een bandrecorder. De opnames zijn bewaard gebleven. De geïnterviewde inwoners zijn Pieter Wijnand Gille, Nicolaas van Selm en Willem van der Breggen. De tegenwoordige digitale mogelijkheden stellen ons in staat die gesprekken zowel te laten lezen en ze ook in flarden te laten horen.

Pieter Wijnand Gille werd op 12 november 1903 in Mijdrecht geboren. Het interview met hem was in 1979. Hij was al 75 jaar, maar nog altijd een en al levenslust. Zozeer zelfs dat het tegen het ongeduldige aan leek te leunen. Dat kwam mede door zijn manier van spreken, waarbij zijn woorden in een stortvloed over zijn toehoorders heen kwamen.

Gille wist veel van het oude Mijdrecht, wat onder meer ook tot uiting kwam in een tweetal boekjes. Aan het eerste ‘Oude prentbriefkaarten vertellen over Mijdrecht’ verleende hij zijn medewerking en het tweede, ‘Kent u ze nog, de Mijdrechtenaren?’ stelde hij zelf samen.

Nicolaas van Selm is geboren in Vinkeveen op 9 november 1916 als zoon van een graanhandelaar. Oprichter en (ten tijde van het interview dat in augustus 1979 met hem werd gehouden) voorzitter van de jagersvereniging De Venenjagers, secretaris van de milieuvereniging De Groene Venen, al vele jaren voorzitter van de Vinkeveens ijsclub, lid van de educatieve commissie Vinkeveen en lid van de Stichtingsraad Dorpshuis. Natuurbeheer was voor Van Selm meer dan alleen maar landschapsbescherming. Samen met zijn vrouw had hij daarom de jagersvereniging De Venenjagers opgericht. Hem stond voor ogen dat de jager ook natuurbeheerder zou zijn.

 

 

 

 

 

Willem van der Breggen overleed op 30 april 1986 in Mijdrecht, 107 jaar oud. Voor zover bekend is hij de oudste inwoner van De Ronde Venen geweest. Goede tweede is Adrianus van der Vaart uit Wilnis (1901-2008) die 106 jaar werd en zich zelfs nog enige tijd de oudste levende inwoner van Nederland mocht noemen.

Op de website van de Historische Vereniging ‘De Proosdijlanden’ zijn onder het tabblad ‘Publicaties’ de interviews met Piet Gille, Niek van Selm en Willem van der Breggen te vinden.

 AlgemeenCultuurDe Ronde VenenMijdrechtNieuwsVinkeveenWilnishistorische vereniging de proosdijlandeninterviews markante rondeveners


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×