GELD VOOR RESTAURATIE ORGEL JOHANNES DE DOPERKERK

Regio - De provincie Utrecht trekt € 4,4 miljoen uit voor de restauratie en het onderhoud van 19 rijksmonumenten. De hoop is dat de monumenten zo behouden en ook toegankelijk blijven voor het publiek. De miljoenen komen uit het fonds Erfgoedparels. Alle monumenten die geld krijgen op een rijtje:

Een van die monumenten is het Maarschalkerweerdorgel in de Johannes de Doperkerk in Mijdrecht.

De Johannes de Doperkerk is gebouwd in 1875/1876 door Alfred Tepe. Omdat het oude orgel voor deze kerk te klein was, werd een nieuw besteld. Het oude orgel van Gideon Thomas Bätz uit 1781 werd verkocht aan de Hervormde Kerk te 's-Gravenpolder. Het huidige orgel is in 1879 gebouwd door de firma Maarschalkerweerd.

"Ik kan er altijd erg van genieten als ik een van deze prachtige rijksmonumenten bezoek en dat gun ik iedereen. Als provincie investeren we in ons erfgoed, omdat het belangrijk is om ons erfgoed te behouden voor nieuwe generaties en de verhalen te vertellen die erbij horen", aldus gedeputeerde Rob van Muilekom.

De 19 rijksmonumenten zijn nu geselecteerd omdat ze volgens de provincie voldoen aan een aantal criteria zoals: urgente restauratiebehoefte, de publieke toegankelijkheid en cofinanciering van de eigenaar. Extra geld is uitgetrokken voor rijksmonumenten waarbij er verduurzaamd wordt of wanneer ze een sociaal-maatschappelijke herbestemming hebben gekregen.


advertentie