Wim stam gekozen tot lijsttrekker christenunie

De Ronde Venen – In haar Algemene Ledenvergadering van 21 december jl. heeft de ChristenUnie in De Ronde Venen Wim Stam gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Unaniem spraken de leden digitaal hun onvoorwaardelijke steun uit voor Wim Stam.

Stam is al vele jaren het gezicht van de ChristenUnie-SGP in De Ronde Venen. Hij is sinds 2011 lid van de gemeenteraad en sindsdien ook fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP. Met zijn 11-jarig raadslidmaatschap en dito ervaring is hij een van de nestors van de gemeenteraad. Zelf zegt Stam hierover: “het is inderdaad zo dat ik al lang betrokken ben in de lokale politiek. Dat heeft als grote voordeel dat je veel ervaring en zo ook een steeds bredere blik en dossierkennis hebt.”

Op de vraag of hij zichzelf ook als de nestor van de lokale politiek ziet moet hij lachen, “bij een nestor denk ik zelf aan een oude grijze man, zo voel ik me helemaal niet, maar ik ben de komende raadsperiode ook van harte weer beschikbaar om zaken in onze mooie gemeente aan te pakken, zoals de woningproblematiek, de energietransitie en de jeugdzorg. Als ChristenUnie-SGP hadden en hebben we een eigen geluid hierin waarbij het ons niet altijd om de meest eenvoudige boodschap gaat. Het is goed om naar de inwoners te luisteren, maar dat wil niet zeggen dat iedereen die hard roept ook gelijk heeft. Juist voor de zwakkeren hebben we een bijzonder oog”.

Namens het bestuur van de ChristenUnie geeft Krijno Verbruggen aan blij te zijn met de bereidwilligheid van Stam om de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aan te voeren. “In deze tijd waarin discussies harder worden en steeds minder mensen vertrouwen hebben in de politiek, moet je het maar doen. Met Wim Stam hebben we een ervaren iemand die de afgelopen jaren uitstekend in staat is gebleken het ChristenUnie-geluid in onze gemeente uit te dragen. Waardevol is het om te zien hoe Stam altijd op de bal speelt en niet op de man. De inhoud, daar moet het over gaan, dat past ook bij de ChristenUnie.”, aldus Verbruggen.

De SGP, met wie de ChristenUnie in De Ronde Venen samen één fractie vormt, heeft komende januari haar algemene ledenvergadering. De verwachting is dat ook zij in zullen stemmen met de kandidatuur van Stam als lijsttrekker voor de ChristenUnie-SGP.

Medio januari zullen ook de overige kandidaten en het verkiezingsprogramma bekendgemaakt worden.AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisbestuurchristenuniegemeente de ronde venengemeenteraad de ronde venengemeenteraadsverkiezingen 2022lijsttrekker christenuniertv ronde venensgpwim stam


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×