620 extra woningen in de maricken

De Ronde Venen – Het college van B&W van De Ronde Venen stemde in met de uitgangspunten voor het ontwikkelen van extra woningen in Wilnis. Wethouder Rein Kroon namens de gemeente, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Blauwhoed ondertekenden op 7 maart jl. het onderhandelingsakkoord voor Maricken II. Dit betekent dat er in totaal 620 woningen bijkomen in De Ronde Venen.

Hierbij zet de gemeente in op de betaalbaarheid van de nieuwe huizen en appartementen. Wethouder Rein Kroon: “Graag willen we betaalbare woningen realiseren voor starters, gezinnen en senioren. Onze ambitie is hoog. We halen alles uit de kast om meer en betaalbare huizen te bouwen. Daarom ben ik enorm blij dat dit gelukt is en dat er zoveel woningen worden toegevoegd”.

Stapsgewijs start ontwikkelcombinatie BPD/Blauwhoed met de ontwikkeling en bouw van ongeveer 620 woningen in Wilnis. Hierbij houden ze rekening met de betaalbaarheid van huizen en met een eerlijke verdeling van huur- en koopwoningen. Zij werken samen met Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Zondag Ontwikkeling en Klok Groep. In Maricken II voegen zij 30% sociale huurwoningen (ongeveer 186 woningen), 15% middeldure huurwoningen en 5% betaalbare koopwoningen (in totaal ongeveer 124woningen) toe aan de Rondeveense woningmarkt.

Denk mee over de plannen voor Maricken II! Het is belangrijk dat mensen die in Maricken II willen wonen of in de buurt wonen meedenken over hoe de nieuwe woonwijk eruit komt te zien. Dit voorjaar nodigen gemeente De Ronde Venen en de ontwikkelaars inwoners uit om mee te denken over de plannen. Alle ideeën van inwoners weegt de ontwikkelaar mee in het uitwerken van het definitieve ontwerp. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen. Zodra zij akkoord gaan start het planologische proces.

Het laatste nieuws lezen over de ontwikkelingen van de nieuwe woonwijk Maricken II? Ga dan naar www.derondevenen.nl/maricken.

op de foto: Peter van Oeveren (regiodirecteur Noord-West bij BPD), wethouder Rein Kroon en Eltjo Bouwman (directeur Wonen bij Blauwhoed) tekenen het onderhandelingsakkoord voor 620 huizen.EconomieGemeenteNieuwsWilnisbetaalbare woningenbouwcombinatie bpd blauwhoedde maricken fase iiigemeente de ronde venenklok groepmiddeldure woningensyntrus achmea real estate financevolkshuisvestingwethouder rein kroonWilniszondag ontwikkeling


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×