Koninklijke onderscheiding voor charlotte smit uit vinkeveen

Breukelen/Vinkeveen – Charlotte Smit uit Vinkeveen is 11 mei jl. benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt deze onderscheiding voor haar inzet voor het behoud en ontwikkeling van natuur en milieu in- en rondom Vinkeveen en Waverveen. Ze is al vele jaren actief bij natuur- en milieuvereniging De Groene Venen en lange tijd voorzitter van de Vechtplassen Commissie. Charlotte Smit ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Maarten Divendal.

Natuur en milieuvereniging De Groene Venen zet zich al 50 jaar in voor behoud en ontwikkeling van natuur en milieu in Vinkeveen en Waverveen. De vereniging maakt zich onder andere hard voor behoud- en uitbreiding van weidevogelreservaten, het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen, de inrichting van Marickenland, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, waardevolle bomen en herstel van biodiversiteit. Dit doet de vereniging door overheidsbeleid kritisch te volgen en overheden en andere stakeholders aan te spreken. Ook geeft ze de aanzet voor het ontwikkelen van natuur en geeft zij voorlichting.

Charlotte Smit (1947) startte in 1992 in de Activiteitencommissie, trad in 1995 toe tot het bestuur en werd in 1999 secretaris van De Groene Venen. Als secretaris is zij de spin in het web van de vereniging en levert zij met haar juridische kennis een belangrijke bijdrage. Haar vermogen om ingewikkelde zaken helder op papier te zetten is ongeëvenaard.

Zij is tevens sinds 11 jaar voorzitter van de Vechtplassen Commissie (VPC). Die spant zich in om de culturele, landschappelijke en natuurwaarden van de Vechtstreek te versterken. Gedurende haar tijd als voorzitter pakte ze een groot aantal zaken op, variërend van de stikstofproblematiek tot de problemen rond bodemdaling en het herstel van biodiversiteit. Ook in deze functie komt haar juridische kennis, haar vasthoudendheid en haar nauwgezetheid goed van pas. Zij heeft de VPC diverse malen vertegenwoordigd bij de rechtbank en bij de Raad van State. In september 2022 droeg Charlotte Smit het voorzitterschap over aan Pieter Broertjes, oud-burgemeester van Hilversum. Ze blijft binnen de VPC actief op verschillende dossiers.

Charlotte Smit kreeg haar koninklijke onderscheiding tijdens een speciaal voor haar afscheid georganiseerd symposium in Breukelen. Het symposium had als thema: ‘Duurzame inrichting van de openbare ruimte rond de Vecht’.GemeenteNieuwsVinkeveenWaverveenbiodiversiteitburgemeester maarten divendalgemeente de ronde venenkoninklijke onderscheidingmarickenlandnatuurnatuur en milieuvereniging de groene venenridder orde oranje nassaurtv ronde venenVinkeveen / Waverveenvinkeveense plassen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×