HEEL WAT ONVEILIGE VERKEERSSITUATIES IN GEMEENTE

De Ronde Venen - Afgelopen donderdagavond 6 mei 2021 organiseerde CDA De Ronde Venen een online bijeenkomst waar inwoners konden vertellen over onveilige verkeerssituaties in De Ronde Venen. Een twintigtal inwoners logde in en ging o.a. in gesprek met CDA-raadslid Coos Brouwer en elkaar. Doel van de avond was het maken van een inventarisatie met het oog op de nieuwe verkeersvisie. Rode draad bleek dat de drempels in onze gemeente meestal te laag zijn om een snelheidsbeperking op te leveren en dat er bij scholen in de buurt ook nu nog onveilige situaties zijn.

Verschillende inwoners uitten hun zorgen over de onveilige oversteekplaats op de Dr. Van Der Haarlaan in Mijdrecht. Er is hier een zebrapad dat elke dag door schoolgaande kinderen uit de wijken Wickelhof en Blijdrecht wordt gebruikt. Omdat er veel te hard wordt gereden en omdat er bomen en struiken staan net naast de oversteekplaats is de verkeerssituatie gevaarlijk, volgens verschillende mensen. 

In het gesprek kwamen niet alleen  de problemen aan de orde, maar werd ook gevraagd welke oplossing de sprekers zagen. Als oplossing werd hier voorgesteld dat automobilisten meer zicht zouden moeten hebben op de wachtende mensen bij de oversteekplaats en dat het zebrapad opgehoogd wordt waardoor men ook echt moet afremmen.

Maar niet alleen in Mijdrecht speelt dit probleem, ook op de Kerklaan in Vinkeveen maken bewoners zich zorgen. Ondanks alle snelheidsbeperkingen wordt hier nog steeds te hard gereden. De oversteekplaats bij de Jozefschool kent een drempel maar ook die moet hoger om het verkeer echt af te remmen.

Coos Brouwer: “ Als de gemeente nou eens op pad gaat met een paar kuub zand en de drempels verhoogt, dan komen we al een heel eind om de verkeersveiligheid te verbeteren in onze gemeente. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn.” 

Zorgelijk is ook de verkeerssituatie in de nieuwe wijk De Maricken in Wilnis. Bewoners vragen zich af of het nu 30 of 50 km wegen zijn. Dat wordt namelijk niet duidelijk aangegeven. Veel ouders gebruiken de Marickenlaan in de ochtend als aanrijroute naar de scholen, ze parkeren aan het einde zodat ze maar een kort stukje hoeven te lopen en ze hebben haast. Daarnaast is het een komen en gaan van bouwverkeer en pakketvervoerders. Bovendien zijn de drempels die er liggen zijn bij lange na niet hoog genoeg, om in deze kinderrijke wijk, een snelheidsbeperkende werking te hebben. Verder zijn de ‘stoepen’ niet echt afgebakend. Volgens een van de omwonenden is het wachten tot een spelend kind wordt aangereden. 

Voorstel van de bewoners van de wijk is om drempels te verhogen. Is dit een woonerf of niet vraagt men zich af en als dat zo is hoe zit het met de status van de wegen? Ook sprak een van de bewoners haar zorgen uit over het nieuwe speeltuintje aan de Vergulde Wagen. Ook dat is een drukke weg geworden, waar nog geen verkeer beperkende maatregelen zijn.

Eerder op de avond werd al gesproken over de vele wielrenners die onze gemeente aandoen. Daarover maakt men zich in de buitengebieden zorgen. Maar dat niet alleen, ze gebruiken onze bermen als urinoir gewoon recht voor je huis zonder enige gene aldus een van de inwoners. Met grote groepen komen ze door de gemeente en zorgen voor gevaarlijke situaties voor overige verkeersgebruikers. Er werd een voorstel gedaan om een keer duidelijk te maken wat de regels zijn. Kan daarover niet actief worden gecommuniceerd? 

Zo werd de hele avond gevuld met suggesties en ideeën, CDA De Ronde Venen zal de gevaarlijke situaties en de oplossingen bundelen en aanbieden aan de wethouder om mee te nemen bij het maken van een nieuwe verkeersvisie. Coos Brouwer gaat op korte termijn overleggen over de gevaarlijke situatie in De Maricken en bij de oversteekplaats op de Dr. Van Der Haarlaan. Hier moet wat het CDA betreft zo snel mogelijk actie worden ondernomen om de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers te verbeteren.

Mocht u naar aanleiding van deze bijeenkomst ook nog een onveilige verkeerssituatie onder de aandacht willen brengen, stuur dan een e-mail naar info@cdaderondevenen.nl.


advertentie