ONDERZOEK NAAR KINDCENTRUM BIJ DE SCHAKEL

Vinkeveen - De besturen van de Protestants Christelijke Basisschool 'De Schakel' in Vinkeveen en van Kinderopvang Mirakel De Ronde Venen, hebben een intentieverklaring ondertekend, gericht op onderzoek naar de realisatie van een Onderwijs Kind Centrum (OKC) bij 'De Schakel'.

'De Schakel' werkt al langere tijd samen met de kinderopvang, door middel van een peutergroep. Driejarigen van de kinderopvang komen tweemaal per week een ochtend naar 'De Schakel' om op een laagdrempelige manier kennis te maken met school. 'De Schakel' en Mirakel hebben de wens deze samenwerking verder uit te breiden in een nieuw te vormen OKC.

Naast het aanbieden van een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar, is het doel om vanuit verschillende facetten extra in te zetten op preventie, in de vorm van vroegsignalering en ouderparticipatie. Verder is het doel om één zorgteam binnen het te vormen OKC op te richten, waarin een breed scala van instellingen op het terrein van (jeugd)hulp/zorg kunnen gaan samenwerken. 

Voor de ouders/verzorgers is dit gemakkelijk: voor alle vragen over onderwijs, zorg en opvoeding kan men dan op één punt terecht, namelijk OKC De Schakel.

Het onderzoek richt zich er ook op om het OKC in het gebouw van 'De Schakel' aan te bieden. Kortom: een compleet Onderwijs Kind Centrum bij 'De Schakel', inclusief de aanwezigheid van voor- en buitenschoolse opvang.

Het onderzoek moet uiterlijk in september 2021 zijn afgerond.

Op de foto: Myra Quint (directeur Kinderopvang Mirakel), Jacco Kroese (bestuursvoorzitter 'De Schakel') en Marius-Jan Breugem (directeur 'De Schakel').


advertentie