WORKSHOP GESPREKSTECHNIEKEN VOOR VRIJWILLIGERS

De Ronde Venen - Het Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert voor vrijwilligers in De Ronde Venen op donderdagavond 30 maart a.s. van 19:00 tot 21:30 uur een workshop gesprekstechnieken.

Hierin wordt luisteren, samenvatten en doorvragen geoefend. Deze techniek helpt je makkelijker een gesprek te voeren. In deze workshop wordt extra focus gelegd op het leren samenvatten. Bij het samenvatten wordt vaak schroom ervaren. Mensen zijn vaak bang dat ze het niet goed begrepen hebben. Ook is het belangrijk te leren wanneer het gepast is om in te breken tijdens een gesprek.

Deelname is kosteloos.

Meer informatie is te vinden op www.steunpuntvrijwilligerswerk.nl, of neem contact op met Sabine Ridderhof, coördinator Steunpunt Vrijwilligerswerk, per e-mail via s.ridderhof@stdb.nl of telefonisch op (0297) 230 280.

Geplaatst door: Ferry Mulder


advertentie