Workshop 'je kind naar de brugklas'

De Ronde Venen – Woensdagavond 19 mei a.s. organiseert Ouders Lokaal een inspirerende workshop voor ouders van kinderen die komend schooljaar naar de brugklas gaan.

Een nieuwe fase breekt aan…. de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een fase waarin grote veranderingen plaatsvinden, wat van iedereen aandacht vraagt. Niet alleen bij je kind, maar ook bij jou als ouder.

Ineens wordt niet alleen je kind, maar ook de wereld van je kind een stuk groter. Als ouder word je onbewust ‘gedwongen’ om mee te veranderen. Je bereikt het moment waarop je je kind wat meer los moet laten en erop moet vertrouwen dat het steeds meer naar zelfstandigheid toe gaat werken.

Het contact met je kind wordt weliswaar anders, maar het wederzijdse vertrouwen en de verbinding tussen jou en je kind zullen een belangrijke rol blijven spelen.

Een groot deel van de ouders vindt de overgang naar het voortgezet onderwijs spannend. Het is nu eenmaal voor een ouder niet gemakkelijk om je kind steeds zelfstandiger te zien worden en de wereld om hem/haar heen te zien veranderen. Zolang je kind nog op de basisschool zit, heb je als ouder genoeg zicht op de situatie van je kind. Maar met de overgang naar het voortgezet onderwijs word je als ouder uitgenodigd steeds meer los te laten. 

Dat is niet gemakkelijk, want hoewel je kind naar (meer) zelfstandigheid wil groeien, is het toch ook nog op zoek naar de verbinding met jou. Hoe kun je enerzijds loslaten en anderzijds de verbinding goed houden? Hoe kun je je kind bijstaan zonder bemoeizuchtig te zijn en hoe leer je je kind eigen verantwoording te nemen met jou als veilige haven? Bewustwording van het proces waarin jij als ouder én je kind staat, goed luisteren, vertrouwen geven en begrip tonen zijn hierbij belangrijke aspecten.

Tijdens deze workshop zullen al deze vraagstukken voorbijkomen en geef je jezelf een goede en mooie aanzet om dit proces voor jou én voor je kind op een positieve manier te laten verlopen, zodat je kind met veel zelfvertrouwen een goede start kan maken op het voortgezet onderwijs.

Deze interactieve online workshop wordt begeleid door Karin Loogman. Zij heeft ervaring als docent, begeleidt kinderen bij hun huiswerk en heeft zelf drie pubers in huis. Ze weet hoe gefrustreerd kinderen en ouders van huiswerk kunnen raken, juist in deze bijzondere tijd. Karin deelt graag haar kennis en ervaring tijdens deze workshop.

Deelname aan de workshop is gratis na aanmelding via de website ouderslokaal.nl. Na aanmelding krijg je de inloggegevens om te kunnen deelnemen aan de ‘Zoom Workshop’. Deze begint 19 mei a.s. om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 21:30 uur. 

Neem voor meer informatie per e-mail contact op via info@ouderslokaal.nl.AbcoudeBaambruggeMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisgemeente de ronde venenjeugdzorgkarin loogmanonlineouders lokaalrtv ronde venenworkshop je kind naar de brugklaszorg


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×