Woningtekort leidt tot lange wachttijden statushouders

Regio – De krapte op de woningmarkt zorgt ook voor een groot tekort aan huizen voor statushouders. Uit cijfers van het Rijk blijkt dat er voor het eind van het jaar nog 1.058 statushouders met een verblijfsvergunning gehuisvest moeten worden in de provincie Utrecht. En dat gaat waarschijnlijk niet lukken.

De 26 gemeenten in de provincie hebben van de Rijksoverheid te horen gekregen hoeveel statushouders ze moeten huisvesten. Die taakstelling verschilt per gemeente en is afhankelijk van het aantal inwoners. Zo moet de gemeente Utrecht dit jaar nog bijna 300 statushouders een plek bieden en de gemeente De Ronde Venen nog 45. De provincie ziet er op toe dat dat aantal ook daadwerkelijk gehaald wordt.

De Ronde Venen begon het jaar goed: ze liep voor op de taakstelling en had dus meer statushouders gehuisvest dan het aantal dat ze van het Rijk moest huisvesten. De taakstelling over de eerste helft van 2021 bedroeg 35 statushouders. Daarvan kregen er 11 een woning in de gemeente. 

Voor de tweede halfjaar van 2021 kreeg de gemeente een taakstelling van 28 statushouders. In het eerste gedeelte van het tweede halfjaar lukte het de gemeente om 4 statushouders te huisvesten.  Uiteindelijk moet de gemeente dus voor het einde van dit jaar 45 statushouders aan een woning helpen.

Ondertussen blijven er dus heel veel asielzoekers noodgedwongen in kleine kamertjes in één van de azc’s zitten. “40 procent van de mensen in asielzoekerscentra wacht nog op een huis”, zegt Tineke Parson, directeur van Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland. Zij komt regelmatig in azc’s. “Ik sprak laatst een jongen uit Eritrea en die zit al zeker ruim een jaar in een asielzoekerscentrum. Het is een jonge man, die een technisch beroep had en hij wil hier ook weer aan de slag. Maar hij blijft maar in dat azc zitten, kan de taal niet leren, geen opleiding doen. En hij heeft geen perspectief op een woning.”

Het tekort aan woningen voor statushouders heeft enerzijds te maken met de achterstand die de IND, de Immigratie en Naturalisatiedienst, de afgelopen tijd heeft ingehaald, zegt Parson. Hierdoor werden veel asielprocedures afgerond en kregen ineens veel mensen een verblijfsvergunning, en het recht op een huis dus. Daarnaast zijn er volgens Parson de afgelopen jaren veel te weinig sociale huurwoningen gebouwd. “Ik vind het jammer dat dan statushouders soms de schuld krijgen van de enorme woningnood. Ik vind het heel erg dat er een strijd ontstaat tussen een statushouder en iemand die bijvoorbeeld gaat scheiden en ook een sociale woning nodig heeft, een spoedzoeker zeg maar. Want volgens mij zijn het allemaal spoedzoekers. Het probleem ligt dus veel meer bij de overheid die veel te weinig heeft geïnvesteerd in sociale woningen.”

Parson hoort van gemeenten vaak “dat de provincie niet altijd medewerking verleent om het bestemmingsplan te wijzigen.” Ze hoopt vooral dat er snel wat gebeurt, want zonder huizen, geen integratie én perspectief voor de duizend statushouders in onze provincie. “Dat is natuurlijk wat iedereen wil in z’n leven: een toekomst.”

Bron: RTV UtrechtAbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisgemeente de ronde venenhuisvesting statushoudersrtv ronde venenstatushouderstaakstelling rijktoezicht provincie utrecht


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×