Twee otterpassages in de ronde venen

De Ronde Venen – In de periode 11 tot 19 oktober legt de provincie Utrecht twee otterpassages aan bij de Ingenieur Enschedeweg (N212) in de gemeente De Ronde Venen. Otterpassages zorgen ervoor dat de dieren zich kunnen verplaatsen zonder de weg te hoeven oversteken. 

De werkzaamheden geven weinig hinder voor het verkeer. Alleen op vrijdag 15 oktober a.s. is de weg, buiten de spits, gedeeltelijk afgesloten waarbij het verkeer beurtelings langs de werkzaamheden wordt geleid.

De werkzaamheden betreffen de aanleg van twee drijvende otterpassages (in Wilnis en in Waverveen), inclusief bijbehorende hekwerken die ervoor zorgen dat de otters niet de weg op lopen maar gestuurd worden richting otterpassage.

Van 11 t/m 14 oktober worden otterpassage en hekwerk aangebracht bij de kruising van de Ingenieur Enschedeweg (N212) met de Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis. Het verkeer ondervindt hiervan geen hinder. Op 15, 18 en 19 oktober worden otterpassage en hekwerk aangebracht op de kruising van de Ingenieur Enschedeweg (N212) met de Provincialeweg (N201) in Waverveen.

Omdat op 15 oktober dicht op de rijbaan wordt gewerkt, wordt de rijstrook richting Vinkeveen afgesloten tussen 09:00 en 15:00 uur. Het verkeer wordt dan beurtelings over de rijstrook richting Mijdrecht geleid.

De otter is een karakteristieke diersoort voor de waterrijke delen van Nederland. De otter leeft van vis, waaronder rivierkreeften. Door watervervuiling en natuurverstoring zijn de otters uit Nederland verdwenen. Dankzij de aanpak van de watervervuiling en natuurontwikkelingsprojecten ontstonden nieuwe kansen voor de otters.

Het in 2002 gestarte herintroductieprogramma in het noorden van ons land is zo succesvol dat de otter nu ook weer beperkt voorkomt in de Oostelijke Vechtplassen, in het grensgebied van Zuid-Holland en de Nieuwkoopse Plassen en in het westelijke deel van de provincie Utrecht. Het zijn nog maar kleine aantallen, maar het begin is er.

De grootste bedreiging voor de otter is op dit moment het verkeer. Wanneer dieren zich naar een nieuw leefgebied verplaatsen, steken ze wegen over met de kans op aanrijdingen. Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht hebben vooruitlopend op de komst van de otter de afgelopen jaren al faunapassages aangebracht bij de oevers van het Amsterdam–Rijnkanaal bij Nigtevecht en Breukelen, de A2 bij Vinkeveen, de A12 bij de Wiericke, de N212 bij Wilnis en de N201 door de Vinkeveens Plassen. Ook gemeenten en waterschappen zijn actief met de aanbreng van faunarasters en tunnels voor de otter bij de watergangen onder de lokale wegen. De nieuwe passages in Wilnis en Waverveen vormen hierop een verdere aanvulling om de otter in de provincie Utrecht een zo groot en veilig mogelijk leefgebied te bieden.GemeenteNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisgemeente de ronde venenherintroductieprogrammamijdrechtse dwarsweg wilnismilieun201n212natuurotterotterpassageprovincie utrechtrijkswaterstaatrtv ronde venen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×