De nieuwe plannen van d66 en rvb na "het jaar van de windmolen"

Maandenlang werd er vorig jaar geprotesteerd tegen windmolens in De Ronde Venen. Protestborden langs de weg en posters op de ramen: hier geen windmolens. Er werden duizenden handtekeningen opgehaald. Jongeren die juist wél windmolens willen spraken zich ook uit: “Het gaat om onze toekomst”.

Na vele inspraakavonden ging de ene na de andere politieke partij overstag. Uiteindelijk kwam het besluit: voorlopig komen er geen grote windmolens in De Ronde Venen. D66 en Ronde Venen Belang speelden beide een grote rol. Hoe kijken zij daarop terug, en wat zijn de plannen voor de komende jaren?

Het jaar van de windmolen

Toen Kiki Hagen vorig jaar naar de Tweede Kamer vertrok nam D66-lijsttrekker Cees van Uden haar wethouderschap over. Inclusief portefeuille duurzaamheid. Van Uden werd gelijk in het diepe gegooid. “Op mijn eerste dag als wethouder was moest ik gelijk een motie over zon-en-wind verdedigen”, vertelt hij op een erf in Wilnis. Naast hem staat een kleine windmolen hard te draaien in de wind.  

D66 is groot voorstander van windmolens en is dat als enige coalitiepartij gebleven. Dat windturbines al in het beginstadium werden uitgesloten vindt de D66-lijsttrekker “uiteraard jammer”. Maar, zo zegt Van Uden, “zonder draagvlak kan je niets”. 

Af en toe was het wel een hoofdpijndossier te noemen, beaamt de wethouder. Toch kijkt hij positief terug én vooruit. “We hebben het samen heel veel over duurzaamheid gehad”, zegt hij. En hoewel de meningen verschillen “is iedereen er wel van overtuigd dat we er verder mee moeten”, aldus Van Uden. “En dat is alleen maar winst.”

Van protest tot politiek

Ook Marcelle Buitendam heeft het veel over windenergie gehad vorig jaar. Als woordvoerder van stichting Red de Plassen protesteerde ze tegen de komst van windturbines. Na 211 dagen actievoeren viel in de gemeenteraad het besluit: er komen voorlopig geen windturbines. De stichting reageerde “blij, opgelucht en dankbaar”.

Tijdens het actievoeren kwam Buitendam in contact met de politieke partij Ronde Venen Belang. “Dat was al heel snel een heel fijne samenwerking”, vertelt Buitendam bij de Vinkeveense Plassen waar ze vorig jaar nog met actieborden stond. Het samenwerken verliep zo goed dat Buitendam werd gevraagd om eens te kijken bij de politieke partij.

De politiek was Buitendam al bekend. Eerder stond ze op de Tweede Kamer kandidatenlijst voor de Partij van de Arbeid. Toen ze bij Ronde Venen Belang ging kijken was ze “meteen om”, vertelt ze. “Het is zo’n leuke en diverse club mensen.” Nu staat ze als nummer 3 op de lijst van Ronde Venen Belang. Als ze in de gemeenteraad komt wil ze zich blijven ontfermen over het onderwerp duurzaamheid.

Zonnevelden

Vorig jaar is met name over windenergie gesproken. Nu is het tijd om het wél over zon te hebben, vindt Van Uden. “Zoals we in het vorige plan hebben afgesproken gaan we door met het ontwikkelen van zonnevelden.” Waar die moeten komen is nog de vraag. Van Uden: “Logisch zijn de plekken die wat meer afgelegen liggen, zoals langs de A2. Naar die plekken gaan we als eerste kijken.”

Ook rest de vraag hoeveel zonnevelden er nodig zijn. Vorig jaar werd uitgerekend dat er zo’n 100 hectare aan zonnevelden moet komen om zonder windturbines de klimaatdoelen te halen. Dat staat gelijk aan zo’n 240 voetbalvelden. Dat lijkt Buitendam erg veel. “Er worden zoveel verschillende getallen genoemd. Er is nu eerst meer onderzoek nodig naar wat er nou écht nodig is. Voordat een investeringspartij weer heel veel gaat verdienen ten koste van de inwoners.”

Ronde Venen Belang is niet tegen zon op land, verklaart Buitendam, maar “we moeten ook kijken of het bijdraagt aan de inrichting van het landschap.”

“Nuchter en realistisch”

Deze aanpak past in het klimaatbeleid van Ronde Venen Belang, dat de partij zelf “nuchter en realistisch” noemt. “De gemeente heeft hele ambitieuze klimaatplannen”, legt Buitendam uit, “maar we moeten niet lijden aan grootheidswaanzin.”

“Laten we realistisch blijven kijken en de kosten en de baten tegen elkaar opwegen,” vat Buitendam het klimaatbeleid samen. Concreet gezien houdt dat in dat de partij inzet op zon op dak, wind op dak en wind op zee. “Daarnaast is er ruimte voor kleine initiatieven die bijdragen aan een beter klimaat,” aldus Buitendam.

[prepr_photo 128a32cf-422b-4353-8419-12e8000bc864]

“Gewoon een goed idee”

Ronde Venen Belang blijft tegen wind op land, ook aan de gemeentegrens. Kleine windmolens tot 20 meter zien zij liever ook niet. Wat D66 betreft passen die kleinere windmolens wél goed in het klimaatbeleid. Cees van Uden wijst naar de windmolen achter hem. “Hier in het buitengebied hebben daar heel weinig mensen last van. Dus dat is gewoon een goed idee.”

Wat D66 betreft zijn windmolens op de langere termijn niet uitgesloten, maar de komende jaren zijn die plannen van tafel. De partij richt zich nu op het beperken van energiegebruik. “Het isoleren van woningen wordt de komende jaren onze focus.”

De volledige duurzaamheidsplannen zijn hier te vinden: Ronde Venen Belang en D66 De Ronde Venen.GemeenteNieuwscees van udend66d66 ronde venenduurzaamheidenergieenergietransitiegemeenteraadgemeenteraadsverkiezingen 2022isolatieMarcelle BuitendamRed de plassenronde venen belangverkiezingenwethouderwind en zonwindmolenszoekgebieden windmolens zonnevelden


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×