SENIORENPARTIJ STELT VRAGEN OVER ONVEILIGE OVERSTEEKPLAATS

Mijdrecht - Onlangs heeft de gemeente De Ronde Venen een overzicht gepubliceerd van de door haar uitgevoerde acties in 2021 inzake de verkeersveiligheid in de gemeente. In dat overzicht geeft het college aan dat voor oversteekplaatsen  een prioritering is opgesteld voor de komende periode, dit in verband met beschikbare gelden en capaciteit.

In verband daarmee wil de Seniorenpartij de oversteekplaats voor zowel voetgangers als fietsers op de hoek Rondweg/Hofland in Mijdrecht onder de aandacht van het college brengen.

Volgens de Seniorenpartij wordt deze oversteekplaats  door gebruikers als zeer gevaarlijk en onoverzichtelijk ervaren. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een hoge schutting van een particuliere tuin. Deze maakt het fiets- en voetpad onzichtbaar voor automobilisten komend vanaf Hofland, mede omdat de aandacht van de automobilist gefocust is op het overige verkeer op de naastliggende rotonde.

De Seniorenpartij vraagt het college van B&W of het  op de hoogte is van deze onoverzichtelijke situatie, en of het college bereid is hier op zeer korte termijn maatregelen te nemen, zodat automobilisten fietsers en/of voetgangers zien en deze voorrang verleent.


advertentie